Børn og unge voksne med diabetes har stor overdødelighed pga. hjerte-kar-sygdomme

​Ny forskning i dødsårsager hos diabetespatienter under 50 år viser de har markant øget risiko for hjertekarsygdom. 

Hjertesygdomme er en stor del af forklaringen på, at børn og unge voksne med diabetes har en markant højere dødelighed end jævnaldrende uden diabetes. 
Det viser forskere fra Rigshospitalet i den første gennemgang af dødsårsager med fokus på pludselig hjertedød blandt yngre mennesker med diabetes i et helt land.

Risikoen for pludselig hjertedød er syv gange højere for diabetikere under 50 år end for andre. Den samlede risiko for at dø er fem gange så høj som for den øvrige befolkning. 

- Vores resultater viser, at der er brug for, at sundhedsprofessionelle har fokus på at følge diabetespatienters udvikling af risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme, også selv om patienterne er børn eller unge, siger medicinstuderende Jesper Svane fra Hjertemedicinsk Klinik, der sammen med læge Thomas Hadberg Lynge og overlæge Jacob Tfelt-Hansen står bag forskningsprojektet. 

Den forhøjede dødsrisiko kan skyldes, at diabetikeres blodkar bliver påvirket af sygdommen. Tidligere studier har vist, at en intensiv indsats mod risikofaktorer ved diabetes kan have en stor effekt netop ift. hjertekarsygdomme.

Resultaterne er præsenteret på verdens største hjertekongres, American Heart Associations årlige møde i Californien, hvor 17.000 hjertelæger mødes. Her var de markante resultater valgt ud som én af fem historier, der blev præsenteret for internationale medier. 
Redaktør