Når immunforsvaret bliver vores værste fjende

​Den internationale KFJ-forskningspris går i 2017 til den norske professor Tom Eirik Mollnes, som sammen med Rigshospitalet forsker i immunforsvaret og finder nye muligheder for behandling af hjertekar-sygdomme og alvorlig blodforgiftning.

Kroppens medfødte immunforsvar er menneskets første forsvarslinje mod infektioner. Men immunforsvaret kan også være vores værste fjende, som kan blive narret til at angribe kroppen og være årsag til bl.a. hjertekarsygdomme og alvorlige blodforgiftninger. Det viser banebrydende dansk-norsk forskningssamarbejde, som nu bliver præmieret. En bedømmelseskomité tildeler i år Rigshospitalets internationale KFJ-pris til den norske professor Tom Eirik Mollnes, hvis forskning i immunforsvarets komplementsystem rummer store perspektiver. 

Indstiller til prisen er Tom Eirik Mollnes’ samarbejdspartner på Rigshospitalet, professor Peter Garred fra Klinisk Immunologisk Afdeling. Prisen er stiftet i håbet om at styrke Rigshospitalets internationale samarbejde, og med prisen følger en donation på 1,5 mio. kr. til yderligere forskning fra Kirsten og Freddy Johansens Fond. 

Professor Tom Eirik Mollnes og professor Peter Garred har samarbejdet om at udvikle nye metoder til at måle aktiviteten i det medfødte immunsystem, der nu er etableret som standardmetode over hele verden. Prisen og donationen giver muligheder for, at dette samarbejde kan videreudvikles og styrkes.

Mollnes 1.jpg

Foto: Professor Tom Eirik Mollnes 

Betændelsesreaktion skader væv

Den del af det medfødte immunforsvar, som Tom Eirik Mollnes og Peter Garred har samarbejdet om, kaldes komplementsystemet og er specielt vigtig for at beskytte os mod for eksempel meningokokinfektion. De to forskere har fundet ud af, er at dette forsvar også kan blive vores egen værste fjende i de tilfælde, hvor komplementsystemet bliver over-aktiveret eller ”narret” til at angribe kroppen selv. I de tilfælde udvikles der en uønsket betændelsesreaktion, som skader patientens eget væv. Skadesreaktionerne sker ved udvikling af hjertekarsygdom (åreforkalkning), som kan resultere i blodpropper i hjerte og hjerne. Dette er i dag nogle af de vigtigste dødsårsager på verdensplan (over 7 millioner patienter årligt) og udgør 13% af alle dødsfald.  

En anden meget alvorlig sygdom, som delvis er betinget af en over-aktivering af komplementsystemet, er blodforgiftning (sepsis). 750,000 patienter verden over får sygdommen årligt, og dødeligheden er ca. 30%. Professor Mollnes har fremsat en hypotese om, at den enkelte patient ikke dør af bakterierne, men af sit eget over-aktiverede immunsystem. Han har flere dyreforsøg, som understøtter denne hypotese. 

Bakterier behandles med antibiotika lige efter, at patienten er ankommet til hospitalet, men det store problem er, at det medfødte immunsystem (herunder komplementsystemet) er så over-aktiveret, at det hovedsageligt angriber patienterne, som i værste fald kan dø af denne aktivering. Tom Eirik Mollnes og hans forskningsgruppe har som de foreløbigt eneste forskere forsøgt en intensiv behandling, som fra begyndelsen af over-aktiveringen indebærer, at man slår komplementsystemet og en betydelig del af det medfødte immunsystem ud. Dette har han og hans gruppe gjort i flere dyremodeller med succes, og målet er i fremtiden at kunne behandle patienter med denne livstruende sygdom med en medicin, som kan hæmme komplementsystemet.  

Nye behandlingsformer

Peter Garred og Tom Eirik Mollnes vil nu opbygge et videnskabeligt program baseret på KFJ-donationen for at undersøge, hvordan man bedst kan hæmme det medfødte immunsystem, med fokus på komplementsystemet. KFJ-donationen er en anerkendelse af de opnåede forskningsresultater, men forskningen har også potentiale til at kunne finde nye behandlingsformer af hjertekarsygdomme og blodforgiftning. På længere sigt kan dette få betydning for en række andre sygdomme, hvor man i dag antager at komplementsystemet bidrager til at skade patienterne. 

Tom Eirik Mollnes får overrakt KFJ-prisen onsdag d. 6. december kl. 14.30 ved en reception på Rigshospitalet i København. 

Om prismodtageren: 

Tom Eirik Mollnes, født 1956, blev uddannet læge i Bergen i 1981, har doktorgrad fra Oslo i 1985 og er nu forsker ved Nordlandsykehuset, Bodø og professor ved Universiteterne i Tromsø og Oslo, samt ved CEMIR ved NTNU, Trondheim.  

Om KFJ-prisen:

Rigshospitalets Internationale KFJ-pris er opkaldt efter ægteparret Kirsten og Freddy Johansen, hvis fond donerer de 1,5 millioner danske kroner, der uddeles årligt. 

Prisen gives årligt til en international forsker på højt niveau. Forskeren må ikke være ansat på Rigshospitalet, men skal have et eksisterende samarbejde med ét eller flere af hospitalets internationale forskningsmiljøer. 

I en globaliseret verden er det Rigshospitalets målsætning at samarbejde med de bedste hospitaler og forskere i verden. Formålet med prisen er derfor at styrke forskningsmiljøet på Rigshospitalet ved at knytte bånd til internationale forskere og internationale forskningsmiljøer. 

Første uddeling var i 2011. 

Alle Rigshospitalets seniore forskere kan indstille en kandidat til prisen. En bedømmelseskomité vurderer de indstillede kandidater.

Kontaktinformation:

Professor Tom Eirik Mollnes: Telefon: 0047 906 30 015, e-mail: t.e.mollnes@gmail.com

Professor Peter Garred: Telefon. 0045 26806606, e-mail: peter.garred@regionh.dk

Redaktør