5.346.432 kr. til forskning i brystkræftrehabilitering

​Professor Christoffer Johansen, Onkologisk Klinik i Finsencentret og Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, har modtaget 5.346.432 kr. fra TrygFonden.

​Donationen går til REBECCA-projektet, der skal afprøve en ny tilgang til rehabilitering af nydiagnosticerede kvinder med brystkræft, der er særligt psykologisk skrøbelige. 


Konkret er der tale om et hospitalsbaseret supplement til den eksisterende kommunale rehabilitering. Interventionen vil bestå af tre komponenter, nemlig screening for psykologisk skrøbelighed, skræddersyet rehabilitering til individuelle behov samt opstart af rehabilitering og kræftbehandling samtidig. 


Nogle kvinder med brystkræft kæmper ekstra hårdt med at håndtere hverdagen, selv efter at de har afsluttet deres behandling og er blevet erklæret raske. 

Data fra et pilotstudie dokumenterer, at det gælder for omkring halvdelen af kvinderne. Målet med projektet er i sidste ende at kunne forbedre hverdagslivet for kvinder med brystkræft.


Redaktør