1 års fødselsdag: Dagshospitalet for børn og unge er en succes

​I 2016 lukkede BørneUngeKlinikken et sengeafsnit og oprettede et Daghospital for at skabe bedre forløb for patienterne og spare ressourcer i klinikken. Daghospitalet kunne 26. oktober 2017 fejre 1 års fødselsdag og glæde sig over, at omlægningen har vist sig at være en stor succes.

Beslutningen om at oprette et daghospital udsprang bl.a. af, at en række optællinger, der viste, at over 60 % af børnene på sengeafdelingen var indlagt i mindre end 24 timer. Daghospitalet blev således planlagt til at tage sige af børn og unge fra hele Rigshospitalet, der skal til indlæggelseskrævende ambulante behandlinger og undersøgelser, som der ikke er plads og tid til i et ambulatorium med 20 min til hver patient. Lige fra børn, der skal have foretaget en CT-skanning, til unge, der skal have infusion.


- Og missionen er lykkedes, fortæller afdelingssygeplejerske, Claire Welsh, der ind til nu har stået som leder af Daghospitalet i samarbejde med oversygeplejerske Inger Dittmann. - Det er helt fantastisk, hvad I har opnået, sagde Claire i sin tale til medarbejderne på Daghospitalet ved fødselsdagsfesten. Kvalitetsløftet er blevet en realitet, fortsatte hun, og Daghospitalet fungerer virkeligt godt. I et efterfølgende interview om ændringerne forklarer Claire, at det naturligvis var en stor udfordring i starten, og der var meget, der skulle nås på én gang; En afdeling blev lukket, et nyt afsnit blev etableret med helt nye arbejdsgange på tværs af klinikken og Rigshospitalet, og personalegrupper blev fusioneret og omorganiseret.

- Men der er ingen tvivl om, at det har givet et stort løft af den service, vi yder til patienterne og de samarbejdende afdelinger, konkluderer Claire Welsh.

En tryg base for familierne

Daghospitalet fungerer i praksis som en base for patienterne, både fysisk og praktisk. I Daghospitalet koordineres patienternes behandlinger og undersøgelser, så de har en tryg base, og herfra sendes de videre til behandling og undersøgelser. Det hele afsluttes på Daghospitalet med en opsamling og aftale om det videre forløb – samme dag. Nogle af de patienter, som ses i Daghospitalet, var tidligere indlagt en hel dag, fordi de både skulle til øjenlæge, have taget blodprøver og vente en dag på en scanning. De kan nu med hjælp fra Daghospitalet få samlet deres undersøgelser på én dag og sove hjemme i trygge rammer. Og på hospitalet har de en sengeplads på Daghospitalet som base og personale, der hjælper dem med at komme til de rigtige undersøgelser og få samlet resultaterne til slut.

Som en charterrejse

Man kan sammenligne det med en charterrejse, forklarer sygeplejerske Ditte Busch Nielsen fra Daghospitalet.  Man har sit pas og sin billet, når man henvender sig i lufthavnen, og det samme har patienterne her hos os, forklarer Ditte. 'Rejsen' består af planlagte kontroller, undersøgelser og behandlinger, og vi er dem, der sender vi patienterne af sted på rejsen og sikrer, at de er flyveklar og lander trygt igen.I daghospitalet ser man maximalt 26 patienter i løbet af en dag, og der er 13 senge i afsnittet, hvor patienter kan komme til behandling og konsultation. Nogle er hurtigt ude igen, mens andre skal være i afsnittet 8 timer. 

- Nogle forløb er mere komplekse, end man umiddelbart tror, når et barn kommer til en kontrol, fortæller Clarie. Det er der heldigvis plads og mulighed for at tage hånd om i Daghospitalet i langt højere grad end på en sengeafdeling fyldt med indlagte patienter. Samtidig sparer afdelingerne sengepladser til indlæggelse. 

En af de afdelingslæger, der kommer fast i Daghospitalet for at tilse og behandle børnene, børnelæge Kristoffer Vogler, er også meget begejstret for det nye Dagafsnit. - Der er styr på det, når man kommer herned, forklarer han. Der er planlagt tid til alle typer behandlinger i løbet af dagen, og det meste tager sygeplejerskerne sig af. Lægerne får klare opgaver, de skal løse, og det giver en rigtig god struktur på dagligdagen, fordi der er faste tidspunkter til alt og klare aftaler om, hvem der gør hvad. Og der er ikke noget akut, forklarer han. Kristoffer Vogler er ikke i tvivl om, at patienterne oplever en forbedret service; De har en fast tid, når de kommer, de ved, hvad der skal ske, for alt er planlagt nøje, og de kan gå hjem, når de er færdige. Der er hver dag én yngre læge, der har lægevagten i Daghospitalet og tilser patienterne. Derudover kommer en række subspecialiserede læger til patienterne, hvis der fx er brug for tilsyn af en speciallæge.

På vej mod 'specialisterne kommer til patienterne'

Princippet om at 'specialisterne kommer til patienterne' er netop et princip, vi arbejder målrettet med på Daghospitalet som et led i forberedelserne til det nye 'BørneRiget', fortæller afdelingssygeplejerske Marianne Gammeltoft, som i øjeblikket er leder af Daghospitalet. Drømmescenariet er naturligvis, at børnene kan få en lægekonsultation, samtidig med at de kommer til infusion, men der er stadig en del at arbejde på, før det kan blive til virkelighed, fortæller hun. Men vi arbejder hele tiden målrettet på at gøre besøget så veltilrettelagt og godt for familierne som muligt.Redaktør