Sammenhæng mellem sukker og inflammation under lup

​Forskere fra Rigshospitalet og Københavns Universitet forklarer de biologiske mekanismer, som kan være årsagen til, at for meget sukker i blodet har en bred vifte af skadelige virkninger på kroppen

Sukker kan spille en afgørende rolle for udviklingen af en række inflammatoriske sygdomme, fordi sukkeret påvirker immunforsvaret og cellernes funktion. Det fremgår af en ny videnskabelig oversigtsartikel fra forskere ved Rigshospitalets Forskerpark Glostrup og Københavns Universitet. De viser, hvordan højt blodsukker påvirker de inflammatoriske processer ved at gå helt tæt på de celler i i kroppen, der dækker indersiden af vores blodkar og fungerer som en vigtig barriere mellem blodet og kroppens organer. Cellerne hedder endothelceller og kontrollerer den vitale trafik af væske, salte, næringsstoffer og celler fra immunsystemet til og fra organerne. 
 
- Vi beskriver, at et højt sukkerindhold i blodet kan påvirke proteiner på endothelcellernes overflade, så det ændrer cellernes funktion og får immunforsvaret til at igangsætte inflammationsprocesser. Sukker ændrer også cellens måde at kommunikere på, cellens måde at bruge DNA på, cellens respons på høj sukkerforbrænding og cellens evne til at opretholde den vitale barriere, fortæller seniorforsker Anette Sams fra Forskerpark Glostrup, som er seniorforfatter til artiklen, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift IUBMB Life. 

Forskerne viser også, hvordan de selvforstærkende inflammatoriske mekanismer bliver husket og vedligeholdt i endothelcellerne, når blodsukkeret bliver normalt igen. Derfor banes vejen for, at en række sygdomsprocesser nemmere kan opstå.

Mange undersøgelser har vist, at kost med højt sukkerindhold giver øget risiko for bl.a. diabetes, gigt og hjerte-karsygdomme. Sygdommene har det fællestræk, at de er inflammatoriske – det vil sige, at de påvirker kroppens blodkar og immunsystem. Endvidere er det velkendt, at motion reducerer risikoen for disse sygdomme, og at motion øger kroppens evne til at lagre sukker og til at modvirke store udsving i blodsukker. 

Stabilt blodsukker er vigtigt for alle

Forskerne konkluderer, at netop rollen med at udløse inflammatoriske sygdomsprocesser i endothelcellen er den vigtigste sundhedsmæssige effekt af at spise sukkerholdig mad. 
- Denne effekt kan forklare forekomsten af en række almindelige sygdomme, som eksempelvis astma, gigt, hjertekarsygdomme, visse cancerformer og diabetes 2. Effekten giver også en forklaring på, hvorfor netop en kost som fastholder det stabile blodsukker kan reducere symptomer på sygdommene betragteligt, forklarer Anette Sams. 

Artiklens konklusioner kan bruges både af sundhedsvæsenet og almindelige borgere, vurderer forskerne: 
- Resultaterne understreger, hvor vigtigt det er at spise med opmærksomhed på et stabilt blodsukker. Er man dårlig til at lagre sukker, som man fx er når man er inaktiv under en hospitalsindlæggelse, er den blodsukkerstabile kost utrolig vigtig. Men fokus på præcis hvordan det høje blodsukker påvirker kroppen betyder også, at man kan opfordre helt almindelige danskere til at spise, så de holder deres blodsukker stabilt, siger Anette Sams. 

Yderligere forskning kan vise, om en større fokus på blodsukkerstabil kost, timing af måltider og bevægelse til optimal sukkerlagring kan nedsætte forekomsten af inflammatoriske sygdomme og symptomerne for mennesker med inflammatoriske sygdomme. Redaktør