Rygning under graviditeten svækker barnets synsnerve

​Børn har svagere forbindelse mellem nethinden og hjernen, når deres mor har røget under graviditeten. Det viser ny forskning fra Rigshospitalet, Sjællands Universitetshospital og Københavns Universitet

rygning under graviditet svækker barnets synsnerve 1.png

rygning under graviditet svækker barnets synsnerve 2.png

Normal synsnerve set gennem pupillen (øverst) og udtyndet synsnerve (nederst).
Kilde: Rigshospitalets Øjenklinik. 


Danske forskere har gennemført den første store undersøgelse af børns synsnerver. Den viser, at synsnerven er tyndere i 11-12-års-alderen hos børn, hvis mødre røg under graviditeten sammenlignet med børn, hvis mødre ikke røg. Studiet er netop offentliggjort i det anerkendte tidsskrift ”JAMA Ophthalmology”. I alt 1323 danske børn blev undersøgt.


- Vi fandt et underskud på 5% i vævsmassen i synsnerven, når vi sammenlignede børn af mødre, der røg med børn af mødre, der ikke røg under graviditeten. Forskellen var uafhængig af andre forskelle mellem børnene i fx deres fødselsvægt, fortæller stud.med. Håkan Ashina, som lavede undersøgelsen i sit bachelorprojekt og er førsteforfatter på artiklen. 

Forskerne kender ikke den biologiske mekanisme bag tobaksrygningens påvirkning af synsnerven. Man ved dog, at antallet af nervefibre i synsnerven er størst tidligt i graviditeten, og at cirka halvdelen af nervefibrene helt normalt frasorteres senere i graviditeten som led i en naturlig modning af synsnerven. 
- Det er måske denne proces, der påvirkes af de stoffer, som indtages med tobaksrøgen, siger professor Michael Larsen fra Rigshospitalets Øjenklinik, som var vejleder på projektet. 

Svag forbindelse kan påvirke synet
En tyndere synsnerve har ingen betydning for, om et barn har brug for briller eller ej, men det kan muligvis få betydning på længere sigt, forklarer forskningslektor Inger Christine Munch fra Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital, som er seniorforfatter på studiet: 
- Synsnerven mister nervetråde hele livet igennem, og hvis antallet af nervetråde når under en vis grænse, vil man få grøn stær med blinde områder i synsfeltet. Man må derfor gå ud fra, at man er bedre beskyttet mod at udvikle grøn stær og blindhed, hvis man fra starten af livet har en mere veludviklet synsnerve.  

Øjet er en del af centralnervesystemet
Synsnerven, som forbinder øjet med hjernen, er en del af centralnervesystemet.  
- Vi ved endnu ikke, om rygning under graviditeten selektivt påvirker synsnerven, eller om der også er tale om en effekt på hjernen. Synsnerven er i andre sammenhænge meget følsom for medfødte svagheder i energistofskiftet og for lægemidler, som svækker energistofskiftet, fx tuberkulosemedicin. Vi har data til også at se på sådanne sammenhænge, og det gør vi i igangværende forskningsprojekter, siger Michael Larsen.Redaktør