Et skridt nærmere realiseringen af BørneRiget

Tre forslag er gået videre i konkurrencen om at tegne BørneRiget – et børnehospital, hvor leg skal være en integreret del af behandlingen.

Rigshospitalet, Region Hovedstaden og Ole Kirk's Fond er gået sammen om at skabe et nyt, innovativt hospital for børn, unge, fødende og deres familier. Ambitionen er et hospital, som sætter helt nye standarder for behandling. Fredag den 10. marts 2017 rykkede den ambition tættere på end nogensinde, da tre projekter gik videre i konkurrencen om at sætte de sidste streger på et innovativt udviklingshospital for børn, unge og familier fra hele landet.

Tre forslag udvalgt med fokus på integreret leg og et hospital designet til hverdagen

Børn, unge, forældre, sygeplejersker og læger og andre fagfolk har i fællesskab udviklet nogle bærende principper for BørneRiget. Leg skal være en integreret del af behandlingen, hospitalet skal være designet til børnenes og familiernes hverdag, og de skal have indflydelse på de løsninger, som vælges. En enig bedømmelseskomite har valgt at udpege følgende forslag som vindere af projektkonkurrencen:

Forslag nr. 04697198

  • Konsortium: Schmidt Hammer Lassen Architects K/S, MOE A/S
  • Underrådgivere: TREDJE NATUR ApS, CREO ARKITEKTER A/S, Keingart ApS, Smith Innovation ApS

Forslag nr. 14104960

  • Totalrådgiver: BDP Ltd.
  • Underrådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Art In Site Ltd.

FORSLAG NR. 37731400

  • Totalrådgiver: 3XN
  • Underrådgivere: Arkitema Architects K/S, ALECTIA A/S, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

 

 

Det er disse tre forslag og teams, der går videre i konkurrencen om at skulle designe fremtidens hospital til børn, unge og fødende på Rigshospitalet.

Regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over de tre forslag, der er gået videre og ser frem til at kunne annoncere den endelige vinder i august 2017. 

- Hele familien er berørt, når vores børn bliver alvorligt syge. Derfor betyder det alt, at man kan samle sin familie, og at hverdagen er så tæt som muligt på den hverdag, som man kender uden for hospitalet. Valget af de tre forslag er endnu et skridt hen mod et familieorienteret hospital, som kan give børnene og deres familier den tryghed. Nu ligger der et meget spændende og krævende arbejde forude med at gøre visionerne til virkelighed - for det er regionsrådet i Region Hovedstaden og Ole Kirks Fonds fælles vision, at BørneRiget skal sætte nye standarder for et sundhedsvæsen i øjenhøjde med de mennesker, der besøger vores hospitaler.

Stærke bud på en ny børnefløj

Bedømmelseskomiteen er imponeret over de indkomne forslag og det engagement, der tydeligvis er lagt i alle konkurrenceforslag.  Alle forslag er blevet nærstuderet, vurderet og beundret af både brugere, sundhedsprofessionelle og forskellige fageksperter samt bedømmelseskomitéen.
Læs hele Dommerbetænkningen.

- Vi har bedømt seks flotte, kompetente og meget forskellige bud på fremtidens hospital, fortæller formanden for bedømmelseskomiteen, Leila Linden. - Alle forslag rummer på hver sin måde et nytænkende og ambitiøst bud på fremtidens hospital og viser, at det er muligt at realisere byggeriet af et fantastisk godt og arkitektonisk smukt projekt, forklarer hun.

- Det er ikke blot et spørgsmål om arkitektur. Det er lige så meget kultur. En kultur der bygger på barnets tilgang til verden. Barnets nysgerrighed og lyst til at lære, forklarer Bent Ottesen, projektdirektør på BørneRiget. - Glæden ved at skabe sammen, dele idéer og opdagelser er princippet for vores vidensdeling, og barnets behov for omsorg og tryghed er grundlaget for vores behandling, forklarer projektdirektøren, der glæder sig til at arbejde videre med de tre forslag i næste fase af konkurrencen, som er forhandlingsfasen.

Ambitionen er at skabe fysiske rammer, som støtter en fortsat udvikling af Rigshospitalets internationalt anerkendte ekspertise inden for behandling af børn, unge og gravide. Det gælder både behandlingen og at integrere legen i behandlingen ud fra den tilgang, at børn lærer og lever ved at lege – også når de er syge. - Den indsigt skal bruges til at bygge et bedre fundament for fremtidens behandling, forklarer Bent Ottesen. I en bygning, der kan inddrage den nyeste viden om helende arkitektur. En bygning, der inviterer til leg, samarbejde og udvikling.

Granskningen

Alle de seks projekter blev beundret, vurderet og nøje gemmenlæst af både fagfolk, patienter og pårørende bl.a. på en to-dages granskningscamp. Se en lille film om granskningen her.    

Processen fremadrettet

Arkitektkonkurrencen er gennemført som en tofaset konkurrence, hvor første fase er en projektkonkurrence, og anden fase, der starter nu, er en forhandlingsfase. Den endelige vinder udpeges den 23. august 2017.

 

Yderligere information

Læs mere om BørneRiget og konkurrencen mv. på projektets hjemmeside eller kontakt:

 

Bent Ottesen, Projektdirektør BørneRiget

Tlf. 3545 4769, E-mail: bent.ottesen@regionh.dk

Sophie Hæstorp Andersen (S), Regionsrådsformand i Region Hovedstaden

Kontaktes via pressevagten, tlf.: 70 20 95 88.

 

 


Redaktør