Åbent brugerpanelmøde i JMC 30. marts kl. 16-18

​Torsdag den 30. marts inviterer Juliane Marie Centret til det årlige møde med Brugerpanelet i centret. Alle medlemmer af Juliane Marie Centrets Brugerpanel er velkomne.

Mødet er en tilbagevendende begivenhed i Juliane Marie Centret, hvor repræsentanter for alle klinikker i centret mødes med Brugerpanelet for at gøre status på året der gik, og skitsere rammerne for brugerinddragelsen det kommende år.


Brugerpanelet var bl.a. inviteret med til en granskningscamp, arrangeret af projektteamet bag BørneRiget. Læs mere om campen

På dagsordenen for mødet er dels en gennemgang af de projekter, Brugerpanelet har været involveret i det forgangne år og dels en præsentation af de projekter, klinikkerne håber, at Brugerpanelet kan inddrages i det kommende år.

Anden halvdel af mødet vil tage udgangspunkt i brugerne selv, hvor en af brugerne får ordet og præsenterer et forslag til Brugerpanelet. Derudover har flere klinikker i JMC en række konkrete problemstillinger og spørgsmål til Brugerpanelet, som de gerne vil have direkte feedback på denne aften.

Baggrund

Brugerpanelet er et af de initiativer i Juliane Marie Centret, der understøtter både den organisatoriske og den lokale brugerinddragelse i projekter og tiltag af større eller mindre omfang. Brugerpanelet understøtter samtidig hele Rigshospitalets arbejde med patient- og pårørendeinddragelse og det regionale strategiske fokus 'Ventet og Velkommen'.

Juliane Marie Centrets Brugerpanel blev oprettet i 2012 som et led i forundersøgelsen af mulighederne for at bygge et nyt hospital til børn, unge og fødende på Rigshospitalet. Brugerpanelet er siden blevet gjort permanent og omfatter brugere fra alle Juliane Marie Centrets 10 klinikker og forskellige enheder og funktioner.

Brugerpanelet består i  marts 2017 af over 89 patienter, pårørende og søskende, og flere brugere har allerede været involverede i både workshops om nytænkning af familiefaciliteter, design af fremtidens hospital, optimering af stuegang, ønsker til hjemmebehandling og andre forskellige tiltag og projekter i JMC.

Alle input bliver brugt til at kvalificere beslutninger og tiltag, så de bliver bedst mulige for både patienter, familier og fagprofessionelle og andre medarbejdere. Pointer af relevans for Rigshospitalet generelt bliver viderebragt til Rigshospitalets 'Forum for Patientservice'.


Redaktør