Rigshospitalet styrker genetikken: Klinisk Genetisk Klinik flytter til Diagnostisk Center

​Rigshospitalet ønsker at styrke det klinisk genetiske speciale og være førende indenfor genetiske analyser. Som et led i dette er det besluttet organisatorisk at flytte Klinisk Genetisk Klinik fra Juliane Marie Centret til Diagnostisk Center, hvor Rigshospitalets øvrige laboratorier er placeret. Flytningen er gældende fra 1. juni 2017.

- Vi ser frem til den synergi, der kommer til at opstår i samarbejdet mellem de stærke miljøer i Klinisk Genetisk Klinik og Diagnostisk Centers øvrige laboratorier. Samarbejdet skal styrke gendiagnostikken på Rigshospitalet til stor gavn for patienterne. Og vi glæder os meget til samarbejdet med de mange dygtige medarbejdere, siger Bettina Lundgren, centerdirektør i Diagnostisk Center.

Klinisk Genetisk Klinik rummer i dag 5 laboratorier og en ambulant funktion for Genetisk Rådgivning, samt Center for Sjældne Sygdomme, Center for Rett Syndrom og Center for PKU. De tre centre flyttes fra Klinisk Genetisk Klinik til BørneUngeKlinikken i Juliane Marie Centret. Det sker for at sikre fortsat tæt koordinering og sammenhæng i patientforløbene, og fordi de på sigt skal være en del af det nye BørneRiget – et hospital til børn, unge og fødende på Rigshospitalet.

Videnscentret for Fragilt X forbliver i Klinisk Genetisk Klinik og flytter med til Diagnostisk Center sammen med resten af klinikkens laboratorier og Genetisk Rådgivning.


Også i Klinisk Genetisk Klinik glæder de sig til det fremtidige samarbejde:

- Klinisk Genetisk Klinik ser frem til at komme tættere på de andre laboratorier i Diagnostisk Center. Det er en meget visionær beslutning at styrke det genetiske og genomiske område, og det understøtter den rivende udvikling, som vi oplever både indenfor forskning og direkte i patientudredning og -behandling. Rigshospitalet har gode muligheder for fortsat at være i front indenfor det genetiske område, og det understøttes af beslutningen om at placere det Nationale Genom Center i Region Hovedstaden, siger Anne-Marie Gerdes, klinikchef i Klinisk Genetisk Klinik.

Organisatorisk flytning

Der er tale om en organisatorisk flytning. Det betyder, at alle patienter fortsætter deres rådgivning og behandling som hidtil, på samme fysiske adresse. Det samme gælder medarbejdere i Klinisk Genetisk Klinik, som ændrer ledelse, men ikke arbejdssted ved overflytningen.

Den organisatoriske flytning af Klinisk Genetisk Klinik fra Juliane Marie Centret til Diagnostisk Center har været i høring i Centrenes Medudvalg (CMU) i både Juliane Marie Centret og Diagnostisk Center og er derefter behandlet på Rigshospitalets VMU og endeligt godkendt af direktionen d. 2. maj 2017.


Redaktør