Millionbevilling til bedre billeddiagnostik

​Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET er med i nyt EU projekt, som skal sikre uddannelse af fremtidens specialister i hybrid billeddiagnostik. 

Projektet " Innovative Training Network towards raising and supporting the next generation of creative and entrepreneurial cross-speciality imaging experts (HYBRID)" har netop modtaget en stor bevilling på 4 millioner EUR under Horizon 2020.

Overlæge og forskningslektor Malene Fisher, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET repræsenterer Region Hovedstaden i det store europæiske træningsnetværk, som skal sikre bedre billedoptagelser og analyser ved hybrid imaging, samt innovation og klinisk implementering.  Malene Fisher er leder af den del af projektet, der omhandler klinisk implementering.

Ved hybrid imaging kombineres to billeddiagnostiske teknologier i en skanning f.eks. PET/CT og PET/MR.  

- Hybrid imaging giver nogle nye udfordringer i forhold til at analysere data og udnytte data optimalt, og vi håber derfor med projektet at styrke vores samarbejder med andre førende grupper indenfor området, få nogle superdygtige forskere og nogle bedre analyser indenfor hybrid imaging. I sidste ende resulterende i bedre diagnostik og behandling af patienterne, fortæller Malene Fisher.

Stort europæisk netværk

Projektet løber over cirka 4 år, det involverer 15 europæiske ph.d.-projekter og i alt 7 europæiske partnere: Wien, Paris, London, München, Tübingen, Groningen og København, samt en række industrielle partnere.

Eberhard Karls, Universität Tübingen, Tyskland er koordinator og professor Thomas Beyer i Wien er projektleder. Thomas Beyer har tidligere har været visiting professor på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET i et år. 

Den danske del af projektet foregår på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet. 

- Det projekt, vi konkret kommer til at arbejde med i afdelingen, omhandler PET/MR til stråleterapi fortæller Malene Fisher.

Horizon 2020

Bevillingen er givet under Horizon2020 delprogrammet Marie Skłodowska-Curie Actions ITN ETN. Programmet yder tilskud til at uddanne og fastholde talentfulde forskere i Europa.  

Horizon 2020 støtter europæisk forskning og innovation med 75 milliarder euro frem til 2020.

Redaktør