Apopleksienheden på Rigshospitalet får Hjernesagens ærespris

​Apopleksienheden på Rigshospitalet modtager Hjernesagens ærespris 2017 for sit engagerede arbejde med at udvikle og igangsætte ”Den Involverende Stuegang.” 

En bedre involvering af patienter med alvorlige hjerneskader er en af hovedårsagerne til, at patientforeningen Hjernesagen har tildelt Apopleksienheden på Rigshospitalet æresprisen for 2017. 
Hjernesagens ærespris gives til en person eller en organisation, der har gjort en særlig indsats på hjerneskadeområdet, og ifølge Hjernesagens direktør, Klaus Legau, får Apopleksienheden prisen for det engagerede arbejde med at udvikle og igangsætte ”Den Involverende stuegang” (DIS). Denne stuegangsform skal sikre, at patienterne bliver inddraget bedre i behandlingsforløbet og hjælper forskellige personalegrupper med at arbejde systematisk med patienterne om at prioritere kort- og langsigtede mål for behandlingen.  
”For Hjernesagen er det vigtigt, at patient og pårørende er i centrum, og at de bliver involveret i forløbet i forbindelse med behandling og udskrivelse, så der opstår så ligeværdig en proces som muligt. Vi ved fra medlemsundersøgelser, at medinddragelse af patient og pårørende i rehabiliteringen øger den positive effekt, og at medbestemmelse på eget liv giver større tilfredshed og bedre muligheder fremover,” sagde Klaus Legau i lørdags, da apopleksiansvarlig overlæge Helle Klingenberg Iversen og behandlingsansvarlig neurolog Jacob Houth modtog prisen på vegne af Apopleksienheden.
Apopleksienheden modtager Hjernesagens ærespris 2017.jpg

Hjernesagens landsformand Bruno Christiansen overrakte Hjernesagens ærespris 2017 til apopleksiansvarlig overlæge ved Apopleksienheden på Rigshospitalet, Helle Klingenberg Iversen, og behandlingsansvarlig neurolog på rehabiliteringen på Rigshospitalet, Jacob Houth. De modtog æresprisen på vegne af Apopleksienheden. 

30 min. om ugen

I DIS deltager patient, pårørende efter patientens ønske og patientens behandlerteam (læge, sygeplejerske og øvrige relevante faggrupper: fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd og neuropsykolog). DIS afholdes en gang om ugen, på samme ugedag og på et fast tidspunkt, med en varighed på 30 minutter. Patienter og pårørende bliver opfordret til at forberede sig inden DIS og samle ikke-akutte spørgsmål. Akutte problemstillinger bliver varetaget akut.Der er udviklet en plan for DIS, så det sikres, at alle relevante emner bliver gennemgået undervejs i stuegangen. Afslutningsvis opstiller og prioriterer patient, pårørende og behandlerteam i fællesskab mål og planer for den kommende uge samt langsigtede mål.

Sparer tid

Ved introduktionen af DIS frygtede personalet, at det vil kræve mere forberedelsestid, men erfaringerne viser, at det strukturerede samarbejde mellem patienten, de pårørende og faggrupperne i stedet betyder, at personalet sparer tid i deres daglige arbejde.  
Samtidig er DIS med til at forbedre forholdet til patienterne, mener Klaus Legau.
”Når I involverer patienten og de pårørende, før I lancerer en færdig plan, er det også et udtryk for, at I har tillid til hinanden og mod til at træde ud af rollen som autoritativ, alvidende sundhedsfaglig medarbejder. Det har I fået positive tilbagemeldinger på fra patienter og pårørende, og det gør jeres indsats til en inspirerende pil, der peger fremad,” sagde Klaus Legau ved overrækkelsen af prisen.  

Bestemmer over eget liv

I Helle Iversens takketakke fremhævede hun vigtigheden i, at patienter skal have rum til at genopdage sig selv på ny efter en alvorlig hjerneskade og finde ud af, hvilke muligheder de har til rådighed.
”Vi er dybt taknemmelig over, at patienternes og de pårørendes forening har tildelt os denne pris. Det er vigtigt for apopleksipatienter at blive involveret i eget forløb fra starten. De skal vide, at selvom man ikke længere mestrer tale og ikke kan bevæge sig som før, så bestemmer man stadig over sit eget liv - og skal selv vælge og tage ansvar. Dette udgangspunkt var baggrunden for "Den Involverende Stuegang", hvor personalet ikke først diskuterer patienten ved formøder, men at alle beslutninger tages sammen med patient og pårørende fra begyndelsen,” sagde Helle Klingeberg Iversen. 
DIS har fungeret siden februar 2012, og siden da har andre rehabiliteringsafsnit rundt om i landet med samme succes indført DIS.
Med æresprisen følger 10.000 kr. og en akvarel af den fynske kunstner Nina Ferlov.

Redaktør