Aferesens verdenselite kommer til København

D.17-20. maj mødes 300 eksperter i terapeutisk aferese til konferencen ISFA 2017, som for første gang nogensinde afholdes i Danmark. Unge læger under uddannelse og sygeplejersker fra involverede afdelinger kan bestille dagsbilletter hos DIS Congress Service. 

Læger og sygeplejersker med en tilknytning til immunologien har i den kommende uge en enestående mulighed for at blive klogere på den seneste videnskabelige udvikling inden for terapeutisk aferese. D. 17-20. maj mødes verdens førende eksperter i terapeutisk aferese i Tivoli Kongres Center i København for at diskutere en behandlingsteknologi, som i stigende grad kan mindske bivirkningerne ved kemoterapi og reducere antallet af dødsfald inden for en række sygdomsområder.

Aferese er en særlig form for blodtapningsbehandling, hvor man fjerner skadelige stoffer fra plasma ved hjælp af et dialyselignende filter eller en centrifuge. Med erstatningsvæske kan man samtidig tilføre manglende enzymer eller stoffer, der er årsag til diverse sygelige mangeltilstande.

Brugen af aferese har bevæget sig fra at være baseret på studier med rapporter af enkelte patientforløb til store gennemarbejdede studier, og proceduren har nu fået en høj grad af videnskabelig blåstempling, så den kan anvendes til patienter med sepsis, neurologiske autoimmunsygdomme, hæmatologiske tilstande som HUS/TTP, præeklampsi og afstødninger ved transplantationer.

Kongressens og ISFA's præsident er Wladimir Szpirt fra Nefrologisk Klinik P på Rigshospitalet. Han har været en drivende kraft bag placeringen af mødet i København og er en af flere forskere fra Rigshospitalet, som præsenterer sin forskning på kongressen. 


Wladimir Szpirt


Man kan f.eks. høre disse tre præsentationer:

  1. Professor Fin Stolze Larsen fra hepatologisk klinik på Rigshospitalet har stået bag gennemførelsen af store randomiserede studier for patienter med alvorlig leversvigt i aferese-behandling. Han fremlægger nye, positive resultater for denne gruppe.
  2. Wladimir Szpirt fremlægger sammen med en gruppe Cambridge-forskere nye resultater om ANCA-associeret vaskulitis. Der vil blive præsenteret det randomiserede studie PEXIVAS, hvor 700 patienter med småkarsvaskulitis (karbetændelse) indgår. Rigshospitalets nefrologer har på dette område været med fra begyndelsen, da man begyndte at bruge aferese til fjernelse af såkaldte ANCA-antistoffer, som er sygdomsfremkaldende og typiske for sygdommen. Når antistofferne fjernes, kan man bruge lavere dosis af kemoterapi. Dermed kan man undgå de tidligere svære bivirkninger, hvilket både giver lavere mortalitet og færre nyreskader.
  3. Professor Søren Schwartz Sørensen fra Nefrologiske Klinik P på Rigshospitalet fremlægger opdaterede erfaringer med aferese-behandling i forbindelse med nyretransplationer. Behandlingen har i stigende grad gjort det muligt at bruge levende donorer, selvom deres blodtype ikke matcher nyrepatientens. Fjernelsen af blodtypespecifikke antistoffer er blevet en udbredt metode, så efterhånden 30 procent, at alle levende nyredonorer, som accepteres til nyredonation, har en uforenlig blodtype.

ISFA-kongressen afholdes hvert andet år og foregår for første gang i Danmark. Der kommer førende eksperter fra først og fremmest Japan, hvor filtrene til aferese blev udviklet, og fra Tyskland, hvor man har udviklet metoder til at fjerne de skadelige kolesterolformer i blodet.

For at støtte unge læger under uddannelse og sygeplejersker fra de involverede afdelinger er det besluttet, at man som ansat på Rigshospitalet kan deltage i sessioner mod en dagbillet til kr. 750,-, som kan bestilles hos arrangørerne DIS Kongres Service på e-mail: hek@discongress.com.  

Læs mere om kongressen her:

http://www.isfa2017.dk/

Redaktør