​​Fra venstre ses logopæd Signe Grøn Feddersen, Aura Kagan, direktør i for Aphasia Institute, logopæd Caja Andresen, logopæd Alice Gacinga og yderst til højre ledende neuropsykolog Hysse Forchhammer. 

Patienter med sprogvanskeligheder får hjælp allerede i akutfasen

​​Som nogle af de første anvender Neurologisk Klinik i Glostrup metoden Samtalestøttet Kommunikation i den akutte fase hos patienter, der efter en blodprop eller en hjerneblødning, har fået afasi.

Metoden Samtalestøttet Kommunikation (SCA) skal sikre, at en patient, der har sprogvanskeligheder efter blodprop eller hjerneblødning, har modtaget og forstået informationer. Dette sker ved hjælp af forskellige værktøjer fx en samtalebog. 

- Metoden er evidensbaseret og det, der gør, at den virker i praksis er, at alle omkring patienten har en viden om, hvordan de på bedste vis kan indgå i en samtale med patienten. Omgivelserne klædes så at sige på i forhold til at møde patienten et vanskeligt sted, siger Hanne Jantzen, der er logopæd i Neurologisk Klinik i Neurocentret. 

Metoden er ikke i sig selv ny, men det er nyt, at man begynder at bruge den hos patienter i den akutte fase. Hidtil er metoden primært blevet anvendt, når patienten var blevet udskrevet fra hospitalet og genoptræningen gået i gang. Hanne Jantzen har selv været på kursus i Canada, hvor metoden stammer fra, og en af de ting hun tog med sig hjem var netop, hvor stor betydning fagpersoners vidensniveau er i den akutte fase for en patients generelle udbytte af rehabilitering.

Barrierer nedbrydes hos personalet

- Det er af stor betydning, at vi i afdelingen alle ved, hvad det vil sige at få kommunikative vanskeligheder som følge af neurologisk skade, og at vi har en fælles metode til at tage hånd om netop disse patienter og deres pårørende i akutfasen” siger Hanne Jantzen og fortsætter:

- En af udfordringerne er, at mange patienter med afasi skal erkende, at deres sproglige evner er forandret i en lang periode - måske for altid, og skal vænne sig til at indgå i samtaler på nye måder”. 

Personalet i Neurologisk Klinik i Glostrup har alle været på kursus i metoden SCA.  

- For personalet har det afmystificeret, hvad afasi er. Det er blevet lettere at gå ind til en patient med afasi og indgå i en samtale. Før var der en barriere for at starte en samtale, fordi frygten for at kommunikationen bryder sammen, er stor. Nu føler personalet sig klædt på til at gå ind og starte en samtale med patienten og ikke bare afgive informationer, fortæller Hanne Jantzen.  

Metodens ophavskvinde har besøgt klinikken 

Aura Kagan, som er ophavskvinde til metoden SCA og direktør for Aphasia Institute i Canada gæster Danmark lige nu for at holde oplæg på Nordic Aphasia Conference, og har i den forbindelse besøgt Neurologisk Klinik i Glostrup og hun udtaler: 

- Jeg er imponeret over, at I har arbejdet så vedholdende med at implementere SCA i den akutte fase i hele jeres organisation. Det tror jeg ikke noget andet hospital i verden har gjort!"

Fakta

  • SCA-metoden – Supported Conversation with patients with Aphasia sørger for at omgivelserne – personale og de pårørende – bliver klædt på, sådan så patienten, på trods af den kompromitterede sprogfunktion, har mulighed for at indgå i samtaler. Det primære formål er øget involvering af patienten i egen behandling. Metoden sørger for at anerkende og synliggøre patientens kompetencer gennem specifikke samtaleteknikker.
  • Metoden har tidligere været brugt i andre dele af rehabiliteringen, men Neurologisk Klinik i Glostrup (Neurocentret) var blandt de første, der anvendte den i den akutte fase af behandling. Klinikken startede implementering af metoden i 2011. I dag er alle faggrupper undervist og arbejder nu videre med at sikre at metoden fortsat anvendes og udvikles. 
  • Det er lykkedes Neurologisk Klinik at blive et center i Danmark for forskning og udvikling i metoden og institutioner og andre neurologiske afdelinger der gerne vil tage ved lære.

Redaktør