Nyt OPP-projekt skal give mere sundhed for pengene til hjertepatienter

​Sygeplejersker og læger på Rigshospitalets Hjertecenter skal have mere tid til at gøre det, de er uddannede og dygtige til. Centret indgår et femårigt samarbejde med virksomheden Medtronic

For at frigøre ressourcer til endnu bedre patientbehandling skal et samarbejde mellem Hjertemedicinsk Klinik og den medico-tekniske virksomhed Medtronic nu skabe bedre struktur for de administrative processer rundt om centerets kerneopgave: Behandling af patienter.  Målet er at få mere sundhed for pengene og at placere Hjertecentret blandt de absolut bedste i verden, hvad angår kvalitet i behandlingen og værdi for patienterne.

Ideen bag samarbejdet er at slippe personalet fri fra en række praktisk-administrative opgaver, så de får mere tid til at tage sig af patienterne. Udover at opnå en endnu bedre patientoplevelse og højere kvalitet i behandlingen, ønsker Hjertecenteret at blive en bedre arbejdsplads med plads til endnu mere forskning og udvikling. 

Helt ny type samarbejde

Det nye strategiske samarbejde indledes allerede i første halvår af 2017 og strækker sig over de næste fem år. De to parters samlede kompetencer og erfaringer skal fastholde og udbygge Hjertecenterets stærke position blandt internationale centre.  
Hjertecentret afsætter tid og personale til at involvere sig i de tiltag, der skal forbedre og forandre arbejdsprocesserne, og Medtronic indsætter medarbejdere, der kan hjælpe med at udvikle disse processer og samtidigt være med til at videreudvikle Hjertecentrets kompetencer. Virksomheden har igennem flere år skabt gode resultater med lignende projekter på en række hospitaler rundt omkring i Europa. 

De økonomiske omkostninger for Hjertecenteret tjenes ind på gevinster, der er garanteret af Medtronic. Aftalen er dermed uden økonomisk risiko for Rigshospitalet og udfordrer ikke hospitalets stramme budget. 

Gevinst: bedre lagerstyring, mindre spild, bedre afregning

”Når vi samarbejder med private virksomheder, så er der en gevinst både for os og for virksomheden. Vi får mere viden og nye øjne på en mere effektiv drift, mens virksomheden får konkret praktisk erfaring fra en afdeling. Det giver en god synergi og skaber nye ideer, åbenhed og arbejdspladser. Når vi kan se, at et samarbejde vil være frugtbart, så skal vi selvfølgelig engagere os og få det bedste ud af det. I sidste ende er det med til at løse vores kerneopgave, som er at hjælpe de mennesker, der har brug for det”, siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

”Vi har tillid til vores samarbejdspartner, som vi har kendt igennem mange år som leverandør af pacemakere og andet hjerteteknisk udstyr. Medtronic har international erfaring med lignende samarbejder, og de har ressourcer til at hjælpe os med det, vi har haft svært ved at afsætte tid til”, udtaler klinikchef Søren Boesgaard, Hjertemedicinsk Klinik.

”Fra Hjertecentrets side går vi ind i et udviklingsprojekt, der skal hjælpe os med alt det, der ligger uden for vores kerneopgave. Vi er gode til at behandle patienter, og personalet skal have mulighed for at lave det, de er bedst til – og det er ikke at bestille varer, slå papkasser sammen og minimere spild. Derfor investerer vi sammen med Medtronic i fælles at udvikle et strategisk koncept”, siger Niels Würgler Hansen, centerdirektør, Hjertecentret. 

Klinikkens personale vil blive involveret som aktive medspillere igennem hele samarbejdsperioden for at sikre, at centerets viden og erfaring indgår, at forandringerne rent faktisk kommer til at ske, og at der er tæt sammenhæng mellem den daglige virkelighed og de nye tiltag. 

Ansvaret for indkøb af medicintekniske produkter fortsætter som hidtil i det regionale fællesindkøb og indgår ikke som en del af samarbejdet. Aftalen betyder således ikke, at Hjertecenteret binder sig til at vælge pacemakere eller andre produkter produceret af den nye samarbejdspartner.  

Samarbejdet mellem Rigshospitalet og Medtronic er det første af denne type i Danmark, og Rigshospitalet og Region Hovedstaden er dermed med til at forny tilgangen til at forbedre sundhedsvæsenet – alt sammen til gavn for patienter og borgere.

Yderligere information

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via pressevagten, tlf.: 70 20 95 88
  • Søren Boesgaard, klinikchef, Hjertemedicinsk Klinik, via pressekonsulent Jesper Sloth Møller, tlf.: 51 44 63 67 
  • Niels Würgler Hansen, centerdirektør, Hjertecentret, via pressekonsulent Jesper Sloth Møller, tlf.: 51 44 63 67 
  • Medtronic: Kommunikationschef Marianne Reedtz Sparrevohn, 51990833Redaktør