Idémager: Giv overblikket tilbage til patienten

En APP, der giver patienter og pårørende et samlet overblik over aftaler på tværs af hospitaler, afdelinger og kommunale støttetilbud. Inge Alsmith fortæller om idéen, der gav adgang til regionens idékonkurrence

Inge Alsmith til posterpræsentationen af sin idé

​Inge Alsmith præsenterer sin idé til en APP, der giver alvorligt syge patienter et bedre overblik over deres mange aftaler på tværs af hospitaler, afdelinger og kommunale tilbud.

Er du hoved-halskræftpatient med et komplekst sygdomsforløb eller en nyrepatient med dårligt hjerte, vil du på en typisk uge have 10-12 aftaler på forskellige afdelinger, i forskellige kommunale støttetilbud og måske endda på forskellige hospitaler. Det er mange aftaler og der er meget lidt koordination mellem afdelinger, hospitaler og kommunale tilbud, det giver et uoverskueligt behandlingsforløb med lang ventetid mellem aftalerne.

Inge Alsmith fra Palliativt Afsnit vil udvikle en APP, der kan hjælpe disse patienter med at skabe overblik, koordinere aftaler og gøre ventetid til kvalitetstid:

- Det er et hjælpemiddel til skrøbelige og komplekse patienter. De har op til 14 aftaler på en uge og der er ingen koordinering. APP’en er en kalender, der skal samle og give overblik over det hele på tværs af sektorer, fortæller Inge Alsmith.

Et palliativt støttetilbud

APP’en vil ikke kun give patienterne et bedre overblik, med patientens samtykke kan pårørende og fagpersonalet få adgang til kalenderen, så de har mulighed for at planlægge mere sammenhængende forløb. Idéen er udviklet af teamet i Palliativt Afsnit og har afsæt i konkrete patientforløb. For Inge er der en klar sammenhæng mellem APP’en og de øvrige tilbud i Palliativt Afsnit.

- Palliation skal ikke kurere, men øge livskvaliteten og støtte patienterne i deres behandlingsforløb, og at skabe et overblik i et kaotisk forløb vil være en støtte for disse patienter, siger Inge.

Nedbryder siloer

APP’en som har arbejdstitlen ”Mit Overblik, Min Tid” skal være med til at forenkle de komplicerede forløb og bløde op på oplevelsen af siloer, men det er også her den største udfordring i projektet ligger: 

- Det er en enkelt idé, en kalender med overblik over alle patientens aftaler. Men det er komplekse data, der skal samles på tværs af sektorovergange. Den største udfordring bliver at samle data på tværs af sektorerne, og APP’en vil skulle bygges i faser, og så kan vi få sektoraftalerne på plads hen ad vej. Kommunerne skal fx kunne se, at der er en god idé, at de giver data til APP’en, fortæller Inge.

Fra ventetid til kvalitetstid

Udover kalenderen indeholder APP’en også en tjek-ind-funktion, med den kan patienten tjekke ind, når hun møder op til en aftale og få besked om, hvor længe hun kan forvente at skulle vente. Når hun ved hvor lang tid hun skal vente, kan hun udnytte ventetiden til at gå en tur i parken, drikke en kop kaffe med sin mand eller gøre noget andet, som giver hende livskvalitet.

- Det er en gruppe mennesker for hvem tiden er endnu mere kostbar end for os andre, og derfor skal vi hjælpe dem til at få det bedst mulige ud af den ventetid, vi ikke kan undgå. Tjek-ind-funktionen giver patienterne mulighed for at slappe af og bruge ventetiden på noget, de har lyst til vel vidende, at de ikke er glemt, siger Inge.

En skarpere idé

Da Region Hovedstaden lancerede en Idékonkurrence i foråret 2017, så Inge en chance for at realisere teamets idé. Idéen var så god, at den var en af de tre idéer på Rigshospitalet, der blev udvalgt til at deltage i konkurrencen og et 2½ måneds forløb med workshops og hjælp til at konkretisere idéen. For Inge har det betydet, at hun er blevet skarpere på idéen og hvilken værdi, den kan give:

- De første tilbagemeldinger jeg fik, gik på at det ikke var én APP, men flere. Så det har handlet meget om at gøre det simplere, vi har fx droppet medicinoverblik og sygetransport. Men grundidéen er den samme: At give patienterne et overblik, fortæller Inge

Inges idé er ikke et af de tre projekter, der er gået videre i konkurrencen, men selvom hun endnu ikke har nogle konkrete planer, håber hun at kunne arbejde videre med den.

Redaktør