Flere børn vinder kampen mod leukæmi

Behandling med knoglemarvstransplantation viser store fremskridt


De seneste tyve år er der sket store fremskridt indenfor knoglemarvstransplantationer til børn med leukæmi. Behandlingen bruges i de tilfælde, hvor kemoterapi ikke er tilstrækkeligt til at kurere barnet. 

- Behandlingen med knoglemarvstransplantater bliver bedre nærmest år for år, og det skyldes især, at vi med molekylærbiologiske metoder bliver bedre og bedre til at finde de rette donorer, der bærer på en vævstype, der i høj grad matcher patientens. Det betyder, at det nye immunforsvar, som spirer frem med den nye knoglemarv, har lettere ved at finde sig til rette i patientens krop uden at lave for store skader på kroppens raske væv, som kan være en alvorlig og i værste fald dødelig bivirkning, siger overlæge Marianne Ifversen til dagbladet Politiken. 

I disse dage er 150 forskere, læger og sygeplejersker fra hele verden samlet til et uddannelsesmøde på Rigshospitalet med Børnecancerfonden som hovedsponsor for at dele den nyeste viden om knoglemarvstransplantationer og nye lovende behandlinger af fremskreden akut lymfatisk leukæmi.
Læs mere om arrangementet

Redaktør