Farvel til Patient og Pårørende Rådet

Efter 1½ år med Patient og Pårørende Rådet, har vi valgt at nedlægge rådet for at koncentrere os om patientinvolvering i mere kliniknære initiativer

Patient og Pårørende Rådet

​Patient og Pårørende Rådet i Finsencentret bestod af 10 patienter, 2 pårørende samt klinik- og centerledelsesrepræsentanter. En stor tak til patient- og pårørenderepræsentanterne for deres store engagement og seriøsitet. 

- Vi oprettede rådet for at inddrage patient- og pårørenderepræsentanter i Finsencentrets udvikling, og det holder vi ikke op med. Det er bare blevet tydeligt for os, at det især er i de konkrete problemstillinger, at patient- og pårørenderepræsentanterne har mulighed for at give relevant mod – og medspil. Derfor skal vi inddrage dem i sammenhænge, der ligger tættere på klinikkens hverdag, fortæller centerchefsygeplejerske Mette Rosendal Darmer.

Det fælles Patient og Pårørende Råd erstattes af initiativer, der skal styrke patient- og pårørendeinddragelse ude i klinikkerne. Onkologisk Klinik fortsætter arbejdet med patientpanelet, Infektionsmedicinsk Klinik fokuserer på tættere samarbejde med patientforeningerne og Klinik for Blodsygdomme etablerer et større brugerpanel, hvor repræsentanterne ad hoc kan byde ind på spørgsmål og udviklingsopgaver. Der vil også fortsat være patientrepræsentanter i centrets Styregruppe for Systematisk Patientinddragelse.

Hjertesager lever videre

Patient og Pårørende Rådet har været med til at sætte retningen for de kommende års udviklingsindsatser i Finsencentret, og 10 patienter og 2 pårørende i rådet har gennem det sidste 1½ år hver især deltaget i en lang række opgaver, projekter og ved ansættelse af ledende personale.

- Patient- og pårørenderepræsentanterne har deltaget med stort engagement og seriøsitet og hjulpet os til at blive stadigt mere bevidste om, hvor vigtigt det er, at vi i dagligdagen giver patienterne indblik, overblik og indflydelse på egen situation. Rejsen mod øget systematisk individualisering er kun lige begyndt, og rådets hjertesager bliver Finsencentrets hjertesager de næste mange år, siger Katrina Pitt Winther, projektchef for patientinddragelse i Finsencentret.


Patient og Pårørende Rådets HJERTESAGER

 1. Ventetid
  Al unødig ventetid fjernes eller reduceres før, under og efter
 2. Patient til patient
  Motion, fysisk/psykisk – brug hinanden og udbyg netværk
 3. Patientsikkerhed
 4. Bud/råd til ledelsen: Pas på det gode arbejdsmiljø
 5. Kommunikation
  Målrettet og individuel kommunikation samt opmærksomhed på det psykiske aspekt, omsorg
 6. Fælles beslutningstagen og livskvalitet
  Vigtigt, at personalet husker, at patienten er ekspert i eget forløb og at alle forløb skal håndteres med en helt individuel tilgang

Tak!

En stor tak til patient- og pårørenderepræsentanterne i Patient og Pårørende Rådet, og en særlig tak til patientrepræsentant Erik Schrøder, der på fornemmeste vis har delt formandsskabet med Mette Rosendal Darmer.

Redaktør