Første private samarbejde om strøm og køl skydes i gang på Rigshospitalet i Glostrup

19. juni har Rigshospitalet i Glostrup taget et helt nyt køle- og nødstrømsanlæg i brug. Anlægget er etableret i et stort samarbejde mellem det private erhvervsliv og Region Hovedstaden og er det første af sin art.

Rigshospitalet i Glostrup har vokseværk og har derfor indviet et nyt, mere energieffektivt køle-og nødstrømsanlæg, som skal drives i et Offentligt-Privat Samarbejde (OPP) med firmaet Coromatic A/S. Samarbejdet er det første af sin art, som Region Hovedstaden indgår på anlægsområdet, og Coromatic A/S skal drive anlægget de kommende 15 år. 

Efter at have vundet et udbud i december 2015 har Coromatic A/S leveret og opført det nye, større forsyningsanlæg i et anlægsbudget på 59 mio. kr. og et samlet budget på 100 mio. kr. over den 15-årig periode.

Jens Mandrup (SF) klipper snoren - åbning af køle-nødstrømsanlæg i Glostrup.jpg

Formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF), var d. 19. juni med til at indvie et nyt køle- og nødstrømsanlæg, der skal servicere Rigshospitalet i Glostrup, som i de kommende år vokser med en fjerdedel i størrelse.

Aftalen er en konsekvens af, at Rigshospitalet i Glostrup skal udvides med et areal på ca. 25.000 kvm til et nyt neurorehabiliteringshus og 2.200 kvm til et nyt hovedpinecenter, så det samlede areal i 2020 bliver i alt ca. 125.000 kvm. Arealudvidelsen stiller større krav til køling, nødstrøm og el-distribution. De nye anlæg fra Coromatic øger kølekapaciteten fra 1,0 MW til 2,0 MW- og nødstrømskapaciteten i Glostrup med godt 16 % - fra de hidtidige ca. 3.700 kVA til ca. 4.300 kVA. Begge anlæg er forberedt for senere udvidelse og dermed fremtidssikret

Stabil drift

Coromatic A/S har stort kendskab til hospitalsdrift og er specialist med mange års erfaring inden for køling og nødstrøm. Det har været en væsentlig grund til, at Region Hovedstaden og

Rigshospitalet har valgt at indlede samarbejdet.

Der er stor tillid til det nye anlæg, som sikrer, at hospitalet også fremadrettet får en stabil drift af de livskritiske tekniske anlæg, der er væsentlige for hospitalets pleje og behandling af patienter. Det fremtidige nødstrømsanlæg vil være af en sådan kapacitet, at det kan generere nødstrøm langt hurtigere end tidligere.

– Vi er utrolig glade det nye anlæg, der er etableret på en god og solid måde af Coromatic. Vi ser frem til fortsat at sikre vores patienter bedst muligt med den nyeste teknologi og samtidig give vores medarbejdere optimale muligheder for at understøtte plejen af patienterne, siger centerdirektør Morten Christiansson, Servicecentret på Rigshospitalet.

Budgetsikkerhed i 15 år

OPP-samarbejdet giver fordele for begge parter. Den private investor får en 15-årig kontrakt på drift og vedligehold, mens hospitalet kan trække på den private leverandørs kompetencer og samtidig får budgetsikkerhed i en lang periode. Samarbejdet åbner også for, at der løbende investeres i energiforbedringer under hele kontraktens løbetid. Det vil således til hver en tid være muligt at forbedre de etablerede anlæg til gavn for miljøet.

Projektet har politisk opbakning, da det, som del af regionens vækst og udviklingsstrategi, styrker samarbejdet mellem regionen og det private erhvervsliv. Samtidig lever anlægget op til regionens krav om miljømæssig bæredygtighed i forhold til vækst og driftssikkerhed.

Det nye køle- og nødstrømsanlæg indvies mandag d. 19. juni kl. 9-10. Her vil Rigshospitalets direktør, Per Christiansen deltage, mens centerledelsen i Servicecentret er repræsenteret ved souschef Lars Buhl. Formanden for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF), vil også være til stede. 

Yderligere oplysninger:

• Formand for miljø- og trafikudvalget i Region Hovedstaden, Jens Mandrup (SF), mobil: 31 34 88 98

• Centerdirektør Morten Christiansson, Servicecentret på Rigshospitalet, tlf.: 35 45 55 78, email: morten.christiansson@regionh.dk

• Souschef Lars Buhl, Servicecentret på Rigshospitalet, tlf. 35455426, email: lars.buhl@regionh.dk   

• Pressechef Marianne Uldall, Rigshospitalet, tlf. 3545 5327, email: marianne.uldall.jepsen@regionh.dk

• Administrerende direktør Michael Petersen, Coromatic A/S, tlf: 61223230, email: michael.petersen@coromatic.dk  
Redaktør