Ungeambassadøruddannelsen bliver diplommodul på Metropol

Ungeambassadøruddannelsen er blevet godkendt som et diplommodul på Professionshøjskolen Metropol.

Fra og med 12. september 2017 udbydes Ungeambassadøruddannelsen fra Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) af Metropol. Uddannelsen som Ungeambassadør har været et fast uddannelsestilbud fra UMV siden 2011 og er nu blevet godkendt som diplommodul på Professionshøjskolen Metropol. Uddannelsen vil fortsat foregå i et samarbejde mellem UMV, Metropol og Juliane Marie Centret. 

Ungeambassadøruddannelsen er målrettet sundhedsprofessionelle, som arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme. Den består af ni moduler (dage) og afsluttes med et udviklingsprojekt. Formålet med uddannelsen er at give den sundhedsprofessionelle særlige kompetencer og viden til at udføre pleje og rehabilitering af unge patienter, sikre udvikling af det ungevenlige perspektiv i den samlede behandling samt implementering af ny viden.

Ungepanelet har været med i udviklingen af uddannelsen, og repræsentanter fra Ungepanelet er med til at undervise på uddannelsen. I alt er 92 sygeplejersker blevet uddannet ungeambassadører. 75 fra Rigshospitalet, og 17 fra andre hospitaler. Rigshospitalet har ungeambassadører på 19 forskellige afdelinger og ambulatorier.

Undervisningen tager afsæt i deltagernes praksis og mellem undervisningsdagene vil der være fokus på at skabe en øget sammenhæng mellem praksis og teori.  De nyuddannede Ungeambassadører får mulighed for at blive en del af det etablerede faglige netværk for Ungeambassadører, der mødes fire gange årligt, og som planlægges og koordineres af Pernille Grarup Hertz fra Ungdomsmedicinsk Videnscenter, der har stået for udvikling og gennemførelse af uddannelsen på Rigshospitalet og fortsat er UMVs repræsentant i samarbejdet med Metropol om uddannelsen.

Uddannelsen til Ungeambassadør udbydes med opstart 12. september 2017. Der er nedsat en styregruppe der tager sig af uddannelsen, bestående af både leder af UMV, Charlotte Blix, centerchefsygeplejerske i Julliane Marie Centret Mette Friis samt en leder fra et hospital uden for Region Hovedstaden samt en leder fra IVE og SUND.


For yderligere information, se:
Redaktør