Vi undervurderer børns smerter - det er ikke 'bare et lille stik'

Børn på hospital har tilsyneladende flere smerter og værre smerter, end både forældre og sundhedsfaglige vurderer. Det viser en ny undersøgelse af børn i Region Hovedstaden lavet af forskere fra Region Hovedstadens Videnscenter for Børnesmerter og Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret i samarbejde med regionens børneafdelinger.

Undersøgelsen omfatter alle indlagte og ambulante børnepatienter på de fire børneafdelingerne på universitetshospitaler i Region Hovedstaden på en udvalgt dag. Ud af 854 børn og unge blev 570 børn og unge og deres forældre interviewet omkring børnenes smerter de seneste 24 timer.

Undersøgelsen, som er inspireret af nordamerikanske undersøgelser, er den første af sin art i Europa. Smerte er en subjektiv oplevelse, og undersøgelsen er enestående ved at synliggøre børns og forældres egen opfattelse af sundhedsfagliges håndtering af smerter hos børn på hospital.

37 % af børnene havde oplevet smerter inden for de seneste 24 timer, og hele 24 % af børnene havde haft moderate eller svære smerter i forbindelse med deres hospitalsophold på interviewdagen.  63 af børnene havde smerter under selve interviewet.

De små stik er de værste

En af de hyppigste årsager til den smerte, børnene havde oplevet de foregående 24 timer før interviewet, var de små procedurer, som børnene skal igennem, når de f.eks. skal have taget blodprøver, lagt en venflon eller lignende. For børn er det ikke 'bare et lille stik', men noget som fylder rigtig meget i barnets (og forældrenes) bevidsthed.

Børnene blev i undersøgelsen bedt om at beskrive den værste smerte, de havde oplevet inden for de sidste 24 timer på en evidensbaseret visuel analog skala fra 0-10 (VAS), hvor ingen smerte er = 0, moderat smerte er > 4, og svær smerte er > 7. For at kunne vurdere smertens intensitet, blev børnene tillige spurgt, om de mente, at smerten var af en sådan karakter, at der var behov for en form for handling. Ca. 43 % af de børn, der havde smerter, angav, at de ville have fortrukket en eller anden form for intervention for at lindre smerten, hvilket kan stille spørgsmålstegn ved, om smerten er behandlet godt nok, forklarer en af forskerne bag undersøgelsen, overlæge i Videnscenter for Børnesmerter, Søren Walther-Larsen.  

Børns smerter undervurderes

Forskerne valgte også at sammenligne den dokumentation, læger og sygeplejersker havde lavet omkring smerter i børnenes journaler med børnenes vurderinger under interviewet. - Her viste undersøgelsen tydeligt, at personalet i mange tilfælde havde undervurderet børnenes smerter, fortæller Søren Walther-Larsen.

- Vores viden om evidensbaseret multimodal smertebehandling af børn er øget betydeligt gennem de seneste årtier både inden for medicinsk (farmakologisk) og ikke-medicinsk (non-farmakologisk) smertebehandling, men der er tilsyneladende et skel mellem, hvad vi ved, og hvad vi gør, forklarer han.  

Tværfaglig indsats er nødvendig

Vidensdeling gør det tilsyneladende ikke alene. I erkendelse af dette har Videnscenter for Børnesmerter derfor ændret strategi det seneste års tid. Udover den faste undervisning for alt sundhedsfagligt personale i Region Hovedstaden har Videnscentret lavet kampagner på de enkelte hospitaler. Det sidste år arbejdede Videnscentret samtidig målrettet på at ændre kulturen omkring samarbejdet med børn ved smertefulde procedurer gennem initiativet 'undgå fastholdelse af børn'. 

Videnscentret har afholdt temadage, workshops med forældre, udarbejdet informationsmateriale til forældre, lommekort til personale og har hjulpet med konkrete udfordringer i de enkelte afdelinger i forsøget på at hjælpe de sundhedsfaglige og forældre til at undgå, at børn oplever smerte i forbindelse med procedurer på hospitalet. - Det er vores ambition, at det ikke behøver gøre ondt, når et barn skal behandles eller 'stikkes' på et hospital i Region H, fortæller Søren.

- Vi ved, at ubehandlede smerter har store fysiologiske og psykologiske konsekvenser for børnene også senere i livet.  Det kræver en tværfaglig og organisatorisk indsats i det danske sundhedsvæsen at rette op på det, understreger han.

Læs hele artiklen

Du kan læse hele artiklen på engelsk her:

Pain prevalence in hospitalized children: a prospective cross-sectional survey in four Danish university hospitals

Authors; S. Walther-Larsen, M. T. Pedersen, S. M. Friis, G. B. Aagaard, J. Rømsing, E. M. Jeppesen, S. J. Friedrichsdorf

Redaktør