Unge oplæres som Wingmen

​Unge patienter, der har deltaget i et tværdiagnose gruppeforløb på Rigshospitalet, Projekt LIFE 2016, starter nu på deres uddannelse til Wingmen.

Det første hold af Wingmen bliver uddannet i perioden januar-maj 2017 sideløbende med opstart af den nye gruppe af unge, der danner projekt LIFE 2017.

Projekt LIFE er udviklet af Ungdomsmedicinsk Videnscenter (Rigshospitalet) og målrettet unge (15-18 år) med kronisk og alvorlig sygdom. Projektet er inspireret af det australske peer support program ChIPS (Chronic Illness Peer Support). Projektet er finansieret af Egmont Fonden i perioden 2015-2018.

På billedet ses de første fire wingmen

'Peer support' på tværs af diagnoser

LIFE er et gruppetilbud bygget op omkring en ikke-kategorisk tilgang. Det betyder, at de unge bliver sat sammen på tværs af både alder (15-18 år) og diagnose med den begrundelse, at de unge på trods af forskellige sygdomshistorier stadig er fælles om at være unge og fælles om at have en kronisk eller alvorlig sygdom som livsvilkår.

Uddannelsen til Wingmen skaber for den nye LIFE-gruppe adgang til 'peer support' og dermed åbner den op for ikke blot endnu en kilde til støtte, men også for en ny og anderledes form for støtte i anerkendelse af, at 'peers' netop besidder en helt unik og oplevet kropslig erfaring, som hverken familie, venner eller sundhedsprofessionelle har.

Undervisning og personlig udvikling

Uddannelsen består af en uddannelsesweekend og et praktisk forløb med den nye LIFE-gruppe. På uddannelsesweekenden bliver de kommende Wingmen undervist af psykolog Dorte Meinike og skuespiller Nastja Arcel.  Deltagerne skal blive klogere på deres funktion som Wingmen. De skal lære noget om hvornår, hvordan og hvad de kan hjælpe de nye LIFE-deltagere med. De skal blive bevidste om 'det gode værtskab' for at styrke det inkluderende fællesskab, og de skal kunne igangsætte og organisere fælles aktiviteter.

De bliver undervist og får øvelser fra skuespillerens værktøjskasse, de skal arbejde med krop og stemme og lære nogle gode tricks til at få det sjovt med at optræde og undervise.  

De nyuddannede Wingmen skal deltage som ungeassistenter ved det efterfølgende LIFE-forløb og derigennem være både medværter samt bindeled mellem de deltagende unge.

Fire deltagere fra første gruppeforløb uddanner sig ved at deltage i en uddannelsesweekend og være aktive ressource-unge for nye deltagere i LIFE. De er med til de nye gruppemøder og har medansvar for at lede forskellige aktiviteter.

De afslutter deres Wingman-uddannelse på det nye holds første camp i maj 2017.

Uddannelsen er et nyt skridt i den personlige udvikling de unge selv gennemgik under deres LIFE-gruppeforløb. Uddannelsen stiller krav til rollen som Wingman om selvstændighed, om at tage ansvar og være opmærksom på at støtte de nye deltagere i LIFE.

Redaktør