Svimlende millionbevilling skal bane vejen for skræddersyet sklerosebehandling

​Nyt internationalt multicenterstudie skal over en 5-årig periode forske i genetiske og miljømæssige faktorer for effekt af sklerosebehandling. Projektet har modtaget en bevilling på 112 mio. kr. fra det europæiske Horizon 2020-program. 

Multipel Skerose (MS) er, som mange andre autoimmune sygdomme, en sygdom med mange udtryksformer, hvor eksisterende behandlinger ikke kan kurere sygdommen. Effekten af nuværende behandlinger varierer meget fra patient til patient, og det er umuligt at forudsige, i hvor høj grad den enkelte patient får gavn af en given behandling. Med den nye bevilling fra Horizon 2020 står det klart, at EU er parate til at gøre noget ved sagen og hjælpe sklerosepatienter i fremtiden. Det sker med en stor økonomisk satsning på 112 mio. kr. direkte til forskningsprojektet under det internationale MultipleMS konsortium.

Den danske del af projektet foregår i Dansk Multipel Sclerose Center (DMSC) på Rigshospitalet, hvor forskergruppen modtager 2,6 mio. kr. af den samlede bevilling og bidrager med data fra mere end 2.000 sklerosepatienter samt 5.000 raske kontrolpersoner – alene i Danmark.

Stærke forskningsbånd  

Det er ikke tilfældigt, at danske data skal indgå i forskningen, fortæller forskningslektor og overlæge Annette Oturai, Dansk Multiple Sclerosecenter, som står i spidsen for den danske del af projektet:

-Vi har i Danmark et stort patientunderlag, og takket være det landsdækkende Scleroseregister, hvor vi har opdateret behandlingsdata fra danske patienter siden 1996, har vi opbygget et enormt datagrundlag til videnskabelig forskning. Desuden har vi som forskergruppe løbende bidraget med vigtige forskningsresultater, der har vakt opsigt internationalt og bragt os nærmere forståelsen af arvemassens og miljøfaktorernes betydning for udvikling af sklerose, siger Annette Oturai, og fortsætter:

-For fire år siden blev det gode samarbejde, vi har, særligt her i Norden, yderligere prioriteret og styrket med uddelingen af Rigshospitalets Internationale KFJ-pris i 2012. Dengang gik prisen til vores svenske kollega, professor Tomas Olsson fra Karolinska Institutet. Og de stærke bånd, vi har opbygget i forskningsregi på tværs af Øresund har uden tvivl også været med til at sikre, at vi i dag kan hente store bevillinger til den videre forskning.

Data er vejen frem

Samlet vil EU-projektet kombinere en meget lang række af data, såsom kliniske, genetiske, epigenetiske, molekylære, MRI og livsstilsdata fra mere end 50.000 patienter med multipel sklerose og 30.000 raske personer, til at belyse de forskellige sygdomskarakteristika.

Sideløbende med analyser af eksisterende patientdata vil en kohorte af 500 nydiagnosticerede patienter, heraf 50 fra DMSC, blive indsamlet og fulgt i tre år med henblik på at eftervise resultater fra det første omfattende projekt. Indsamlingen starter 1. juni 2017.

-Mange typer af data og ensartede indsamlinger af data er vejen frem. De spørgeskemaer, vi har udviklet til indsamling af livsstilsdata her i Norden, vil derfor også blive anvendt i de øvrige centre i udlandet, når vi begynder indsamlingen af den nye kohorte. Alle data fra de europæiske og amerikanske registre skal så gøre os klogere på arvemassens og livsstilens betydning for sygdomsforløb og effekt af behandling. Og målet er, at vi i fremtiden kan skræddersy både eksisterende og nye behandlinger til den enkelte patient, siger Annette Oturai.

MultipleMS Konsortium

MultipleMS konsortium er opstået på initiativ fra Nordic MS Genetics Network, som Dansk Multipel Sclerose Center har været del af i mere end 20 år. MultipleMS konsortiet består af 21 partnere fra Europa og USA, der tilsammen råder over unikke og store mængder af data fra patienter med multipel sklerose samt raske kontrolpersoner. 


Redaktør