SP: Finsencentrets superbrugerorganisation

​Hypercare er slut og nu skal hverdagen med SP til at fungere. Men der er stadig mange spørgsmål fra brugerne, og derfor har vi fået en ny superbrugerorganisation

Efter Hypercare-perioden, er det besluttet at oprette en ny superbruger-organisation på Rigshospitalet, der kan støtte den fortsatte implementering af Sundhedsplatformen. De lokale superbrugere skal hjælpe brugerne med de dagligdags udfordringer, oplære i korrekt brug af systemet og agere bindeled mellem SP-driftsorganisationen og brugerne. Superbrugerne er udpeget i alle klinikker. Nedenfor er beskrevet opgaverne på både klinik- og centerniveau.

Klinikniveau

Formandskab: Klinikledelsen
 
Her samles klinikkens superbrugere (tværfagligt) med klinikledelsen og drøfter:
  • Lokale indsatser og problemstillinger, herunder om problemstillinger skal hæves til centerniveau
  • Drøfter og sikrer implementering af center- og hospitalsindsatsområder i klinikken
  • Leverer udviklings- og forbedringsønsker videre fra klinikken til centerniveauet
  • Opfølgning på eksisterende udviklings- og forbedringsønsker

Centerniveau

Formandskab: Centerrådet
Deltagere: Center it-konsulent fra CIMT, 2-3 superbrugere pr. klinik, klinisk bygger

Gruppen arbejder med følgende:
  • Drøfter indsatser og problemstillinger på centerniveau
  • Planlægger implementering af indsatsområder i klinikkerne
  • Drøfter og sikrer implementering af hospitalets indsatsområder
  • Leverer udviklings- og forbedringsønsker videre til SP/CIMT og hospitalsniveauet
  • Opfølgning på eksisterende udviklings- og forbedringsønskerRedaktør