Regitse Højgaard Christensen modtager ECCO legat

​I anledning af en donation fra ECCO uddeler Hjerteforeningen et legat til et projekt støttet af foreningen. Læge og PhD studerende Regitse Højgaard Christensen fra Center for Aktiv Sundhed modtager legatet for sin forskning i hjertefedt

Regitse Højgaard Christensen (th) sammen med Vivi Okholm fra Ecco
Legatmodtager Regitse Højgssrd Christensen (th.) sammen med Campaign Development Manager Vivi Okholm fra Ecco. Foto: Heidi Maxmilling


Læge og PhD studerende Regitse Højgaard Christensen fra Trygfondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet modtog den 17. Januar  ECCO’s legat ved Hjerteforeningens legatuddeling for forskningsprojektet ”Hjertefedtets betydning for hjertekarsygdom og træningseffekter på hjertefedtet”. 

Regitses projekt søger at forstå funktionen af fedtet omkring hjertet og undersøge hvilke effekter forskellige træningsformer har på fedtets funktion og projektet kan bidrage til udvikling af træningsbaserede behandlingsprogrammer til gavn for patienter med hjertekarsygdomme.

- Vores viden om hjertefedt er endnu sparsom, fordi det er umuligt at få adgang til hjertefedt uden brug af højst invasive metoder. I et unikt samarbejde med Thoraxkirurgisk klinik på Rigshospitalet, får vi nu adgang til hjertefedtsbiopsier udtaget under operation. Biopsierne bliver analyseret på Rigshospitalets patologiske afdeling og på CFAS og vil belyse hjertefedtets fysiologi og patofysiologi, fortæller Regitse om projektet.

Forskningsprojektet undersøger også om hjertefedtet er en risikofaktor for hjertekarsygdom, og hvordan forskellige træningsformer påvirker fedtets fysiologi og patofysiologi.

- Det er vores håb, at forskningsresultaterne vil bidrage til udvikling af træningsbaserede behandlingsstrategier, som kan opretholde en sund profil af hjertefedt og være med til at forebygge hjertekarsygdom, siger Regitse Højgaard Christensen. Redaktør