Personale, patienter og pårørende er med til at vurdere nyt hospitalsbyggeri

Kort før jul afleverede seks projektteams hver deres bud på, hvordan fremtidens hospital til børn, unge og fødende på Rigshospitalet, skal se ud. For at undersøge hvordan de seks bud lever op til de ønsker, som personale, patienter og familier tidligere har formuleret til BørneRiget, havde projektorganisationen bag BørneRiget inviteret 70 deltagere til en 2-dages såkaldt ”granskningscamp”, hvor de indkomne forslag blev nærstuderet.

Resultaterne fra granskningscampen er en vigtig del af den faglige vurdering, som bliver videregivet til den dommerkomité, som skal beslutte hvilke tre forslag, der går videre til næste fase af konkurrencen.


Intens gennemgang af de seks forslag

Blandt deltagerne var repræsentanter fra de afdelinger og klinikker, som bliver en del af det nye BørneRiget. Derudover deltog patienter og pårørende fra Juliane Marie Centrets Bruger- og Ungepanel samt fagfolk fra forskellige dele af Rigshospitalet og Region Hovedstaden.

Arbejdet på campen tog blandt andet udgangspunkt i, i hvilken grad forslagene har skabt god sammenhæng mellem forskellige afdelinger, hvilken grad de enkelte forslag hænger sammen rent logistisk, og om bygningen er opbygget hensigtsmæssigt i forhold til personalets arbejdsgange, designprincipperne for projektet, visionen samt de forskellige elementer i konkurrencematerialet.

Se en video fra campen

Der var på forhånd udvalgt specifikke fokusområder, hvor forslagene afveg fra de ønsker, som er beskrevet i konkurrencematerialet, og hvor det var nødvendigt med personalets og fagfolkenes indsigter for at få det bedste grundlag for en samlet vurdering af hvert forslag. Der var mange gode drøftelser af fordele og ulemper ved de forskellige løsninger, og alle detaljer blev drøftet og vurderet af både fagfolk, personale samt patienter og pårørende.

Det videre forløb

Alle input bliver samlet for hvert projekt, og overleveret til dommerkomitéen, som fredag den 10. marts 2017 vil annoncere, hvilke tre forslag der går videre til Fase 2. I Fase 2 bliver der arbejdet på, at få så mange ønsker som muligt opfyldt, og det forslag, som løser opgaven bedst, vil blive annonceret som endelig vinder i slutningen af august 2017.  


Redaktør