Nyt fokus på senfølger efter seksuelle overgreb i voksenlivet

Seksuelle overgreb resulterer ofte i psykiske, sociale og relationelle problemer, som f.eks. PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion), depression, angst og at have det svært med nærhed og tillid til andre. Risikoen for at udvikle PTSD er højere, jo længere en traumatisk hændelse forbliver ubearbejdet. Senfølger efter seksuelle overgreb i voksenlivet er et område, hvortil der i Region Hovedstaden ikke findes direkte længevarende behandlingstilbud, og som der kun er forsket lidt i. Dette skal et nyt projekt på Rigshospitalet lave om på.

Længerevarende behandlingsforløb til voksne

I et nyt forskningsprojekt tilbyder Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet et længerevarende behandlingsforløb til voksne, som har været udsat for et seksuelt overgreb efter det 18. år for en måned eller længere siden.

Målet er gennem samtaleterapi at kunne lindre symptomer på traumatisering og give en større oplevelse af livskvalitet for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb i voksenlivet.


Pårørende er en vigtig støtte

Center for Seksuelle Overgreb vil endvidere, som en del af projektet, tilbyde støttende og rådgivende samtaler til pårørende, da det er afgørende, at de pårørende kan støtte den helingsproces, som for mange har været på vej i flere år.

En overset målgruppe 

Projektdeltagere vil være de kvinder og mænd, som allerede henvender sig i Center for Seksuelle Overgreb med senfølger efter seksuelle overgreb i voksenlivet. Med ophævningen af tidsgrænsen for henvendelser på 72 timer efter et seksuelt overgreb har centret siden 2014 haft mulighed for at tilbyde fem samtaler til personer, der henvender sig med overgreb, som er sket for længere tid siden. 

Oplevelsen i centret er, at der ofte er brug for yderligere samtaler end disse fem. Derfor er det en stor glæde, at centret nu med den økonomiske støtte har mulighed for at tilbyde længerevarende behandlingsforløb til denne ofte oversete målgruppe og samtidig måle effekten. 

Ud over den direkte behandling af målgruppen er et formål med projektet også at indsamle viden om gruppens behandlingsbehov og udarbejde en behandlingsmanual. Projektet er gjort mulig via økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond samt Offerfonden.


Redaktør