Ny struktur fra begyndelsen af februar

​Forskellige tiltag i Hæmatologisk Klinik har over de senere år betydet, at flere patienter kan behandles ambulant. Derfor reducerer vi antallet af sengepladser og skaber bedre rammer for ambulant behandling

Udviklingen i sundhedsvæsenet går i retning af mere ambulant behandling og mindre behov for indlæggelser, det gælder også i Hæmatologisk Klinik. Vi har derfor besluttet at reducere antallet af sengeafsnit fra tre til to, og ændringen træder i kraft d. 6. februar

Vi vil fortsat have tre ambulatorier, men med lidt ændret fordeling af de forskellige sygdomme; den nye ambulatoriestruktur træder i kraft fra d. 27. februar.

Personaleændringer

Vi tilstræber at de fleste patienter beholder samme kontaktlæge, men overlæge Carsten Niemann og afdelingslæge Jindrich Mourek, der indtil nu har været på ambulatoriet på 4222 flytter til team 1, hvor de primært skal tage sig af patienter med CLL. 

Ændringerne medfører en del omplacering af sygeplejersker, og derfor kan du som patient komme til at møde en del nye ansigter. Vi har planlagt omfattende undervisning af de sygeplejersker, der skifter sygdoms- og behandlingsområder, selvom de pleje- og behandlingsmæssige sygeplejeopgaver til en vis grad er de samme. Der vil også være en beskeden omplacering af lægesekretærer.

Ombygning

Omstruktureringen giver behov for en del nye indretninger og ombygninger, som vi desværre ikke kan forvente at have helt på plads, inden den nye struktur træder i kraft. Det betyder, at der i en periode kan være byggerod på det afsnit, hvor du går til behandling.

Nye ambulante opfølgningsformer

I dag er hovedparten af de kontroller, der tilbydes, forbundet med fremmøde i ambulatorierne hos en læge, og ved behandling ser du ofte både en sygeplejerske og en læge. Vi forsøger fremover at ændre på de ambulante funktioner, så du i nogle tilfælde ser sygeplejersken, men ikke lægen. I andre tilfælde kan fremmødet erstattes af et telefonopkald eller med kommunikation via vores nye elektronisk patientjournal, der giver dig adgang til din journal inkl. diverse prøveresultater og giver mulighed for sikker skriftlig dialog med læge eller sygeplejerske.

Ny struktur

​TEAM 1
​TEAM 2
​TEAM 3
​Sengeafsnit 4054/5052
Sygdomme:
 • Lymfekræft
 • Myelomatose
 • CLL
 • Hårcelleleukæmi
 • ITP
 • Hæmolyse
 • MDS
 • Myelofibrose
​Sengeafsnit 4043/4044
Sygdomme:
 • Knoglemarvs-transplantation
 • Intensiv kemoterapi og komplikationer hertil ved Akut leukæmi (AML og ALL) og fremskreden MDS
 • Aplastisk anæmi/knoglemarvs-svigt
 • Hæmofili
 • Højdosisbehandling af sklerose
​Intet sengeafsnit
Ambulatorium 4033/4034
Sygdomme:
 • Lymfekræft
 • Myelomatose
 • CLL
 • Hårcelleleukæmi
 • Pumpebehandling uanset diagnose
Ambulatorium 4042/4041
Sygdomme:
 • Knoglemarvs-transplantation
 • Intensiv kemoterapi og komplikationer hertil ved Akut leukæmi (AML og ALL) og fremskreden MDS
 • Aplastisk anæmi/knoglemarvs-svigt
 • Sklerose efter højdosisbehandling
 • Pumpebehandling uanset diagnose

Ambulatorium 4222
​Sygdomme:
 • Kontrol af akut leukæmi efter afsluttet intensiv behandling
 • Hæmofili
 • Visse blodpropsygdomme
 • Kronisk myeloid leukæmi (CML)
 • Essentiel trombocytose
 • Myelofibrose
 • ITP
 • Hæmolysesygdomme
 • MDS (i rolig fase og til azacitidin))
 • Akutte henvendelser inkl. indlæggelser

Faste speciallæger:
 • Jette Sønderskov Gørløv
 • Peter Brown
 • John Myhre
 • Martin Hutchings
 • Michael Pedersen
 • Carsten Niemann
 • Jindrich Mourek
 • Morten Salomo
 • Annette Vangsted
 • Anne Mylin
Faste speciallæger:
 • Peter Kampmann
 • Niels Smedegaard Andersen
 • Henrik Sengeløv
 • Ida Schødt
 • Søren Lykke Pedersen
 • Lone Friis
 • Brian Kornblit
 • Ulrik Overgaard
 • Ove Juul Nielsen
 • Eva Funding 
 • Eva Leinøe 
Faste speciallæger:​​
 • Ulrik Overgaard
 • Peter Kampmann
 • Ove Juul Nielsen
 • Eva Funding 
 • Eva Leinøe 
 • Kirsten Grønbæk

Teamledelse:
 • Overlæge Jette Sønderskov Gørløv
 • Afdelingssygeplejerske Rikke Skjøde Baes
Teamledelse:
 • Overlæge Peter Kampmann
 • Afdelingssygeplejerske Lone Siersbæk-Hansen

Teamledelse:
 • Overlæge Ulrik Overgaard
 • Afdelingssygeplejerske Birgith Skovsgaard

Redaktør