Innovationsworkshop om ankomst og modtagelse til BørneRiget

I slutningen af 2016 afholdt projekt BørneRiget en innovationsworkshop om, hvordan man skaber den bedst mulige ankomst og modtagelse på hospitalet.

Workshoppen tog udgangspunkt i brugernes oplevelser og udtalelser fra undersøgelsen ”de første 10 minutter på Rigshospitalet”, hvor brugere fra Juliane Marie Centrets brugerpanel samt medlemmer af Rigshospitalets Ungepanel blev interviewet og observeret.

Patienter og pårørende fra både Juliane Marie Centrets Brugerpanel og Rigshospitalets Ungepanel deltog og bidrog ligeledes med idéer og oplevelser på selve workshoppen sammen med projektteamet, fagfolk og inspiratorer udefra.

Inspiration fra oplevelsesindustrien

Det er visionen for BørneRiget, at ankomsten til den nye fløj ikke skal føles "hospitalsagtig". Derfor havde størstedelen af deltagerne på innovationsworkshoppen ikke konkret erfaring med hospitaler eller sundhedsvæsenet, men havde i stedet anden viden om brugerdesign og -oplevelser. Der var bl.a. deltagere fra LEGO®, Tivoli, Designskolen Kolding og Khora.

Alle deltagere bidrog med deres forskelligartede baggrund og tilgang til at inspirere og præge den kreative idéudvikling og give konkrete forslag til at give brugere af fremtidens Rigshospital det bedst mulige udgangspunkt ved ankomst og modtagelse. Alle idéerne fra workshoppen blev samlet i ét konkret forslag til, hvordan vi skaber den gode rejse for patienterne i det nye BørneRiget.


Se en kort video med højdepunkter fra workshoppen (på engelsk)


Giv kontrollen tilbage til patienterne

Fremtidens ankomst til Rigshospitalet vil have fokus på, at patienten er bedst muligt forberedt, hjulpet på vej, og ved hjælp af teknologiske fremskridt selv har taget aktiv del i de første tests hjemmefra. Derudover er det målet, at patienter tilbringer mest muligt tid i hjemmevante omgivelser, og kortest muligt tid på hospitalet. Det er ambitionen, at hospitalet som en del af indkaldelsen sender en digital eller fysisk avatar (fx en bamse el. lign. med indbygget tablet) til barnet på forhånd. En avatar, som kan interagere, vejlede og monitorere patienten før og ved ankomsten til Rigshospitalet. På denne måde har hospitalet mulighed for at støtte forberedelsen hjemmefra, og samtidig give patienten størst mulig kontrol over sit eget indlæggelsesforløb. Ved at give patienten mere kontrol, håber projektteamet bag BørneRiget, at løsningen kan nedsætte ventetiden på hospitalet.

Projektteamet bag BørneRiget forventer, at mulighederne ved denne form for teknologi vil være meget længere fremme når den nye fløj åbner op i 2023, og det har derfor været et vigtigt element i arbejdet at fokusere på, hvad vi ønsker at teknologien skal kunne, fremfor hvad der er muligt i dag.

Nedenunder viser illustrationen, hvordan patientrejsen for patienter på BørneRiget vil se ud. Teksten er på engelsk, da flere af deltagerne på workshoppen var engelsktalende, og udbyttet skal kunne bruges nationalt såvel som internationalt.


For yderligere information om innovationsworkshoppen,
kontakt projektsekretær Mads Lund Vestergaard
Redaktør