Ændret scanningskultur forbedrer patientsikkerhed

Et nyt projekt i Børnekirurgisk Klinik om scanning af præparater i medicinrummet har medført øget patientsikkerhed og en mere effektiv arbejdsgang.

I Børnekirurgisk Klinik har man gennem længere tid været ærgerlig over, at de eksisterende medicinscannere ikke kunne scanne alle stregkoder på præparaterne i medicinrummet, hvilket betød, at sygeplejerskerne var nødt til at skifte mellem to måder at dispensere medicin på; Enten via medicinscanneren, når koden kunne scannes, eller via manuel registrering, når koden ikke kunne scannes. At have to metoder til dispensering af medicin er både uhensigtsmæssigt, ineffektivt og en hindring for patientsikkerheden.Et nyt tiltag i klinikken betyder, at man nu kan scanne alle stregkoderne på de lægemidler, der er stregkodemærkede. Det gælder ca. 98,5 % af yderpakningerne og 84 % af inderpakningerne.

- Man ved, at når medicin scannes i dispenseringsprocessen, hjælper det til at reducere medicineringsfejl. Udover de konsekvenser, det kan have for patienten, er det en meget ubehagelig oplevelse for en sygeplejerske, hvis medicineringsfejl sker, fremhæver Trine Spiegelhauer, som er funktionschef i Børnekirurgisk Klinik og ansvarlig for initiativet.

Projekt "Scan i medicinrummet" sat i gang

For at øge patientsikkerheden ved medicindispensering undersøgte klinikken derfor alternative muligheder for at undgå manuel registrering. I et samarbejde med not-for-profit organisationen GS1 Denmark er det lykkedes klinikken at få konfigureret scannerne i medicinrummet, så stort set alle de præparater, der anvendes i klinikken, kan scannes ved dispensering, og de manuelle registreringer er minimeret væsentligt.

I konfigurationsprocessen, hvor scannerne skulle konfigureres, så de kunne scanne alle stregkodetyper, har et samarbejde med Apoteket, CIMT og GS1 Denmark været afgørende, fortæller Trine Spiegelhauer. – Der har været en stor velvilje til at imødekomme ønskerne om anvendelse af stregkoderne med henblik på at øge patientsikkerheden og trygheden for sygeplejerskerne, fortæller hun.

Synliggørelse af fordele ved scanning

- Når fundamentet er på plads – dvs. stregkoder på yder- og inderpakninger samt scannere og it – er resten et spørgsmål om at få sygeplejerskerne med på at indarbejde scanning i deres rutiner, fortæller Trine.

- I implementeringsfasen valgte vi en tilgang, som er baseret på synliggørelse af fordelene ved scanning. Det vil fx sige, at vi talte om scanning på vores ugentlige fredagsmøder, og vi kiggede sammen på statistikker for, hvordan scanning på afdelingen udviklede sig. Derudover udnævnte vi fire ambassadører blandt personalet, som i hverdagen fik den vigtige opgave at holde stregkodescanning i alles agenda, fortæller Trine.

Projektet har medført øget patientsikkerhed i klinikken og en mere effektiv arbejdsgang for sygeplejerskerne i forbindelse med dispensering af medicin.

Projektet blev igangsat før implementeringen af Sundhedsplatformen på Rigshospitalet, og klinikken arbejder pt. på at få løst de udfordringer, der er med integration af scanningerne, og de værdier, der er fastsat i Sundhedsplatformen, som ikke altid er i overensstemmelse med de ordinationer, som er noteret i MDA-modulet i SP og derfor giver anledning til en række alarmer i SP under dispenseringen, som sygeplejerskerne skal forholde sig til, da der ikke er grund til alarm, fordi der er tale om børnedoser, der afviger fra voksendoserne, som systemet er baseret på.


Redaktør