Telemedicin skaber bedre hjælp til patienter på Grønland

​Fælles konferencer mellem læger i Grønland og Rigshospitalet skal sikre, rygpatienter er helt klar til operation før de rejser til Danmark.
Turen fra Grønland til Danmark kan være lang, særligt når man har ondt i ryggen. Derfor er det vigtigt at sikre, at patienter kun tager rejsen, når det er nødvendigt.
Bedre visitation og korte, optimerede forløb er målet for et nyt tilbud til grønlandske rygpatienter, der er udviklet efter Videncenter for Reumatologi og Rygkirurgi overtog opgaven med at håndtere grønlandske rygpatienter i starten af 2016.

-  Det viste sig, at patienterne ofte ikke skulle opereres, og alligevel var indlagt i længere tid. Derfor udarbejdede vi et helt nyt forløb i samarbejde det grønlandske og færøske sundhedsvæsen, patienthjemmene og koordinatorerne på området. Målet er, at alle patienter bliver helt afklaret på Grønland ved en præ-visitation, hvor en grønlandsk læge og en rygkirurg sammen ser på scanningsbilleder og drøfter patienten. Det var en stor omvæltning, men det begynder at fungere godt, fortæller kvalitetskoordinator Ellen Friis-Mikkelsen fra Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, som er tovholder på projektet. 

Patienterne møder på Rigshospitalet, Glostrup, til et kort og fast program. 

- Vi samler den indledende vurdering og patientinformation én dag, så møder patienten ind til operation næste dag, og udskrives som regel fjerde eller femte dag, så de kan komme hjem så hurtigt som muligt. Det oplever vi, at de er rigtig glade for, fortæller Ellen Friis Mikkelsen. 
Tidligere kunne et tilsvarende forløb strække sig over flere uger. 

Fokus på deling af viden

For at tage godt imod den nye patientgruppe har alt plejepersonale fået oplæg fra det grønlandske og det færøske patienthotels medarbejdere om kultur og sprog. Ved lægekonsultation, stuegang m.v. er der altid en tolk til stede, derudover er plejepersonalet blevet introduceret til en mini-sprogguide, der kan bruges, når der ikke er en tolk til stede. De relevante patientinformationer er nu ved at blive oversat til grønlandsk. 

Erfaringerne skal nu spredes til de reumatologiske patienter, som også ses i Videncenteret. Her er der fokus på at bruge telemedicinske konferencer til fælles udredning af flere patienter samt en bedre vurdering af, om patienten skal til Danmark, kan ses ved en telemedicinsk konsultation eller kan afvente et tilsynsbesøg fra en af afdelingens læger. 

Stor forberedelsesopgave

Der er igennem mange år arbejdet på benytte telemedicin i bred forstand til at forbedre udredning og behandling af den grønlandske patient både uden for Grønlands Sundhedsvæsen og internt i Grønland, fortæller cheflæge Anne Marie Grell Ulrik fra Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse i Grønland.

-  Formålet med brugen af telemedicin er mangefacetteret: specialisten bringes til patienten uden at bruge tid på transport – hverken for patient eller specialist, muligheden for at inddrage de pårørende er langt større, transportomkostningerne reduceres, indikationen for at kalde patienten til behandling uden for Grønland kan stilles på et bedre grundlag. Vejen til at få etableret disse tilbud har været tung og en del op ad bakke, der har været tekniske udfordringer, spørgsmål om datasikkerhed og skepsis fra klinikere ift. den nye måde at kommunikere med patienterne på. Men inden for de sidste år er der virkelig sket en udvikling og det er en fornøjelse at opleve, at der nu er taget initiativer på mange fronter. Vi ser frem til, at rygkonferencerne bliver godt etableret og bliver en rutine for alle involverede. Forhåbentlig tager vi en dag skridtet videre og gennemfører indlæggelsessamtale, anæstesitilsyn og patientinformation pr. telekonference, inden patienten rejser til Danmark, så der møder en velinformeret og velforberedt patient op, der allerede har taget aktivt stilling til behandlingstilbuddet.  Redaktør