Rigshospitalet er vært ved det første internationale møde om akutte bivirkninger ved behandling af børn med leukæmi

Konferencen, der afholdes på Hotel Marienlyst i Helsingør 1.-3. juni 2017, har til formål at fremme international viden og forskning om det vigtige problem. Foredragsholderne er alle kapaciteter indenfor hver deres område og tilsammen er det lykkedes at sammensætte et meget stærkt panel af danske og internationale undervisere.

Behandling af børn med leukæmi er blevet markant forbedret over de seneste årtier og behandlingsresultaterne i de nordiske lande er blandt de bedste i verden. Imidlertid betaler patienterne en stor pris for helbredelse.

Stort set alle er under den langvarige intensive behandling belastet af akutte og ofte svære bivirkninger og en del af disse akutte bivirkninger fører til livslange senfølger.

På baggrund heraf tog professor Kjeld Schmiegelow for nogle år siden initiativ til etableringen af en international arbejdsgruppe, der skal udvikle fællesdefinitioner, kortlægge risikofaktorer og udvikle retningslinjer for hvordan de akutte bivirkninger skal håndteres.

Arbejdsgruppen har nyligt publiceret fællesdefinitioner af bivirkninger.

Gruppen omfatter alle de førende behandlingsgrupper for akut leukæmi hos børn i Europa, USA og Japan.


› Se konference og liste over confirmed speakers
Redaktør