Ny målemetode kan forbedre behandlingen af akut leukæmi

Forskere på Rigshospitalet har som de første i verden udviklet teknikker til at kunne måle kemoterapiens direkte effekt på blodcellerne i forbindelse med behandlingen af akut lymfatisk leukæmi (blodkræft).

Professor Kjeld Schmiegelow fra Rigshospitalets børnekræftafdeling har gennem de sidste otte år stået i spidsen for leukæmibehandlingen for børn i de nordiske og baltiske lande, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Letland og Litauen. 

Ny teknik til måling af effekt af kemoterapi

Som led i bestræbelserne for at forbedre behandlingen har han sammen med biolog Jacob Nersting på Rigshospitalets børnekræftlaboratorium, BonkoLab, udviklet teknikker, så Rigshospitalet som de første i verden har kunnet måle den direkte effekt af kemoterapien i blodcellernes arvemateriale.

Cancer er årsag til 20 % af alle dødsfald hos børn over 1 år, og leukæmi er den kræftsygdom, der hyppigst rammer børn. Behandlingen af leukæmi varer to et halvt år, men hos 10-15 % af børnene svigter behandlingen, og mange af disse børn ender med at dø af deres kræftsygdom.

To af de vigtigste cellegifte i behandlingen, 6-mercaptopurin og methotrexate, gives som tabletbehandling i de sidste to år af leukæmibehandlingen. De to cellegifte virker ved at indsætte meget små mængder skadelige byggesten i cellernes arvemateriale, hvilket fører til, at leukæmicellerne langsomt går til grunde. Lægerne har længe vist, at der er stor forskel på, hvordan den enkelte patient omsætter disse to cellegifte, men det har været usikkert, hvilken rolle dette spillede for, om behandlingen var effektiv.

Med den nye målemetode kan forskerne langt mere præcist måle, hvor høje koncentrationer af de skadelige byggesten, der er ender i patientens blodceller, mens behandlingen pågår.

Kortlægning af effekten på den enkelte patient

Sammen med læge Stine Nygaard Nielsen og kolleger fra de nordiske og baltiske lande har forskerne fra Rigshospitalet samlet mere end 10,000 blodprøver fra knapt 1,000 børn med leukæmi under deres flerårige behandling.  De har undersøgt patienternes koncentrationer af skadelig byggesten i cellernes arvemateriale gennem hele patientens behandlingsforløb. Derved har de med stor præcision kunnet kortlægge hvor intenst den enkelte patient var behandlet og måle effekten.  

Lave koncentrationer gav øget risiko for sygdomstilbagefald

Forskerne kunne vise, at de børn, der havde de laveste koncentrationer af de skadelige byggesten i cellernes arvemateriale under behandlingen, havde flere gange øget risiko for sygdomstilbagefald i forhold til de børn, der havde de højeste koncentrationer.  

Med andre ord man kunne vise, at den forskel, der var mellem patienterne i omsætningen af 6-mercaptopurin og methotrexate, havde en betydningen for, hvor effektiv de blev behandlet for deres leukæmi.

Forskerne er nu i gang med at undersøge, hvordan lægerne kan opnå høje koncentrationer af skadelig byggesten i blodet hos alle børn og voksne med leukæmi, således at flere patienter kan blive helbredt.Forskningen er blevet gennemført med støtte fra en række private fonde blandt andet Børnecancerfonden, Kræftens Bekæmpelse, Novo Nordisk Fonden og Otto Christensens fond.

Resultaterne er publiceret i det anerkendte engelske tidsskrift Lancet Oncology tirsdag den 28. februar 2017. http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30154-7/fulltext?elsca1=tlxpr

 

 

 


Redaktør