Niels Obel udpeget til nyt medicinråd

​Professor og overlæge Niels Obel fra Infektionsmedicinsk Klinik er udpeget til at deltage i det nye nationale medicinråd, som overtager opgaverne fra KRIS og RADS

I 2016 nedsatte Danske Regioner et nyt nationalt medicinråd, som overtager opgaverne fra KRIS og RADS, overlæge og professor Niels Obel fra Infektionsmedicinsk Klinik er udpeget til rådet af De Lægevidenskabelige Selskaber. 

Rådets opgave bliver at vurdere, om ny, dyr medicin skal tages i brug som standardbehandling, og hvor den skal placeres i behandlingsvejledningerne. Under medicinrådet er op mod 50 fagudvalg, der hver skal indstille behandlingsvejledninger for deres speciale til medicinrådet, der tager endelig stilling. Medicinrådet vil som del af sine beslutninger stille større krav til dokumentation for, at ny medicin er til gavn for patienterne. 

Niels Obel ser frem til opgaven i Medicinrådet, og ser det som en vigtig opgave at være med til at sikre, at pengene bruges fornuftigt:

- Nye medicinske behandlingsprincipper skal introduceres, men samtidig skal vi undgå at betale for noget, der ikke har effekt. Desuden er fagudvalgene under Medicinrådet med til at sikre ensartet, høj standard for behandling i hele landet, fortæller han.

Niels Obel har tidligere været formand for Rigshospitalets lægemiddelkomité i 5 år, formand for HIV RADS udvalget i 2 år og sidder i Det Frie Forskningsråd.
Udover Niels Obel repræsenteres Rigshospitalet også af vicedirektør Per Jørgensen i Medicinrådet.


Redaktør