Metoden ”Guidet Egen Beslutning" (GEB) videreudvikles som digitalt værktøj

​Samtale- og empowerment-metoden "Guidet Egen Beslutning" videreudvikles i et samarbejde mellem Rigshospitalet og Sundhed.dk til digitalt brug takket være en bevilling fra Sundhedsstyrelsen.

I et samarbejde mellem Rigshospitalet og Sundhed.dk skal værktøjet "Guidet Egen Beslutning" videreudvikles til et digitalt værktøj, der kan hjælpe børn og unge med kroniske eller langvarige tilstande. Formålet er at støtte børn og unge med kroniske eller langvarige tilstande i at bygge bro mellem liv og sygdom.

Metoden "Guidet Egen Beslutning" er en samtalemetode og en empowerment-metode, der har vist sigt at være et godt værktøj i forhold til at skabe en øget livsdygtighed hos unge med diabetes og hos voksne med forskellige somatiske og psykiatriske tilstande.

Metoden, der bl.a. består af en række refleksionsark, som patienten skal udfylde inden samtalen og som bruges under samtalen involverer både patienten, forældre og sundhedspersonale og sikrer, at de i fællesskab kommer frem til og samarbejder om de beslutninger og løsninger, som er betydningsfulde for patientens situation.

Et af de ofte tilbagevendende problemer med interventioner, der har til hensigt at øge empowerment og fælles beslutningstagning hos unge er, at de unge ikke altid møder op som aftalt, og at de savner kontinuitet i samtalerne.


GEB-metoden har vist sig at være virksom i mødet med de unge, og formålet med at gøre værktøjet digitalt er, at sikre, at de unge kan udfylde refleksionsarkene online døgnet rundt, og at de gennem videokommunikation kan tale med sundhedspersonalet på aftalte tidspunkter, der ikke griber forstyrrende ind i de unges hverdag.

Målet er, at give patienter og deres forældre mulighed for at gå gennem en forandringsproces med minimal forstyrrelse i hverdagen, så deres knappe ressourcer kan bruges til skole og sociale aktiviteter, snarere end besøg på hospitalet.

Udviklingen af det digitale værktøj og den digitale kommunikationsform vil fokusere på to grupper af patienter med langvarige lidelser:

  • Unge med persisterende smerter 
  • Børn og unge med kontinensudfordringer.

Sundhed.dk vil efterfølgende hoste applikationen og værktøjerne, så de kan blive tilgængelige for hele landet. Fremadrettet er det målet, at metoden udvikles og udbredes til langt flere patientgrupper.

Projektet ledes af Vibeke Zoffmann, leder af Forskningsenheden for Kvinders og Børns Sundhed i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet.

Sundhedsstyrelsen støtter projektet med en bevilling på 2,4 mio. kr. i perioden juli 2016 til udgangen af 2017.


Redaktør