Mænd med nedsat testikelfunktion har højere dødelighed

Et nyt ph.d.-studie fra Rigshospitalet viser, at danske mænd med nedsat testikelfunktion er i risiko for at dø tidligere end mænd, der ikke har nedsat testikelfunktion.

Det er ph.d. Stine Agergaard Holmboe samt forskere fra fra Klinik for Vækst og Reproduktion på Juliane Marie Centret, der står bag studiet i samarbejde med forskere fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Rigshospitalet, Glostrup hospital.  

Studiet er baseret på information fra mere end 5.000 mænd i alderen 30 – 70 år, der i 1980'erne og 1990'erne deltog i en række omfattende befolkningsundersøgelser, hvor de også fik taget blodprøver. Disse blodprøver blev efterfølgende analyseret for kønshormoner og derved kunne man danne sig et billede af mændenes testikelfunktion. I 2012 – hele 29 år efter at de første mænd blev undersøgt – indhentede forskergruppen information fra Dødsårsagsregistret samt Landspatientregistret om hvilke af mændene, som var døde i den mellemliggende periode – og hvad de var døde af. Undersøgelsen viste, at de mænd, der havde en nedsat testikelfunktion i gennemsnit levede to år kortere end mænd med en velfungerende testikelfunktion.

Det er velkendt, at mænd med nedsat testikelfunktion har et forhøjet niveau af LH, såkaldt luteiniserende hormon, som er den primære stimulator af testosteronproduktion. Forskerne har nu fundet, at mænd med et højt LH niveau også har en højere generel dødelighed sammenlignet med mænd med lavere niveauer. Desuden var et højt LH niveau forbundet med en højere risiko for at dø af kræft. Det tyder altså på, at niveauet af LH er en markør for senere sygelighed og dødelighed. 

- Vi ved dog ikke fra de data, vi har tilgængelige, om det er det højere LH, der i sig selv er årsag til den højere dødelighed, forklarer Stine Holmboe.

- Vi tror snarere, at det højere LH niveau er et tegn på, at der er noget andet galt i kroppen, der påvirker testiklerne og måske andre af kroppens funktioner, forklarer hun. 

Forskerne fandt desuden, at mænd med et lavt testosteronniveau havde en højere risiko for at udvikle hjertekar-relaterede sygdomme og en højere hjertekar-dødelighed. Meget tyder dog på, at faktorer som begyndende fedme eller anden underliggende sygdom kan spille en rolle for testosteronniveauet snarere end omvendt. Dvs. når forskerne også inddrog de øvrige hormoner, tydede sammenhængen mellem mænds testosteron og risiko for hjertekar-relateret dødelighed på, at det var udviklingen af de underliggende sygdomstegn, som påvirkede mændenes testosteron niveau og ikke omvendt

Den højere dødelighed hos mænd med nedsat testikelfunktion blev vist i en stor population af mænd og kan ikke direkte omsættes til individuelle hormonværdier. 

-Studiet skal derfor ikke ses som en tilskyndelse til, at alle mænd fremadrette skal have målt deres niveauer af LH og testosteron, forklarer Stine Holmboe. - Det er snarere den bagvedliggende årsag til det lavere testosteron niveau og det højere LH, der er interessant at se på, fortæller Stine. - Og her er metaboliske sygdomme som diabetes og fedme eller begyndende fedme, særligt relevante at holde øje med, forklarer hun, da de kan være en udløsende årsag til at nogle mænd har en nedsat testikelfunktion.

Ph.d.-en, som Stine Agergaard Holmboe forsvarede fredag den 24. januar 2017, har titlen " Testosterone as a risk factor for metabolic syndrome related disease and mortality in men".


Redaktør