Gør din gode idé til virkelighed

​Bedre patientforløb og behandling er resultatet af 2 idéer fortæller idémagerne fra Finsencentret. Der er også brug for din idé! Send den til Region Hovedstadens Idékonkurrence senest 13. marts

Helle Pappot: Passede som nøgle i en lås

Helle PappotIdéen havde Helle Pappot gået med et stykke tid. I 2012 deltog hun i et samarbejde om sikkerhed ved kemobehandling med farmaceuter, teknikere, sygeplejersker og læger. Snakken gik, og det blev hurtigt klart at registrering af bivirkninger var vigtigt for patientsikkerheden, og at der lå et uudnyttet potentiale i patienters egenregistrering:

- Alle havde eksempler på egenregistrering for eksempel en patient, der var ingeniør og havde lavet en kurve over sine smerter, eller én, der havde ført patientdagbog, men der var ikke rigtigt nogen gode måder at få det ind i journalen på, fortæller Helle.

Hun gik efterfølgende i gang med at undersøge mulighederne og finde ud af, hvad der var af erfaringer fra andre specialer og i udlandet, men hun kunne ikke finde ud af, hvordan hun skulle komme videre med idéen. Da konkurrencen IdéRiget blev udskrevet i 2013 var det en oplagt mulighed: 

- Da Idériget blev udskrevet passede det, som en nøgle i en lås. Jeg fik ikke idéen, fordi der var en konkurrence, men konkurrencen gav mig mulighed for at optimere og opkvalificere idéen. Den gav mig også redskaber til at realisere idéen, og jeg var aldrig kommet så langt, hvis det ikke havde været for den proces, fortæller Helle.

Som en af vinderne fik hun penge til at forske videre i anvendelsen af patienters egne indberetninger om bivirkninger. Hun har tre igangværende forskningsprojekter, som undersøger, hvordan man bedst udnytter løsningen, og hvor anvendeligt den er i forhold til forskellige patientgrupper.
Lad den gode idé leve
IdéRiget gav brændstof til Helles idé og løftede den fremad, men det åbnede også hendes øjne for, at der er et kæmpe potentiale i at involvere brugerne og finde idéer til forbedringer blandt medarbejderne. Derfor synes hun også, at det er fantastisk, at regionen har taget initiativ til at videreføre konceptet fra IdéRiget, og hun råder alle, der går med en god idé til at deltage:

- Hvis du selv synes, at du har en god idé og er tændt på den, så skal du bare sende den afsted, så skal de gode kræfter i projektet nok være med til at bære den videre, og lad dig ikke hæmme af, at det er svært at formulere idéen på papir, siger Helle og tilføjer: 

- Hold dig ikke tilbage og lad den gode idé leve, det mest vanvittige kan være genialt.

Katrine Seier Fridthjof: Tro på din idé

Katrine Seier FridhtjofIdéer udviklet fra gulvet kan sagtens nå langt. Sygeplejerske Katrine Seier Fridthjof fra Hæmatologisk Klinik deltog i IdéRiget med projektet ”Kemo to-go”, hvor hun udviklede praksis for, hvordan patienter kan modtage kemobehandling i eget hjem ved hjælp af en programmerbar pumpe. Katrine mener selv, at det har gjort en stor forskel, at man valgte en basissygeplejerske fra gulvet til at stå i spidsen for projektet:

- Det gjorde, at vi kunne være forud for de problemer, der kunne komme, og jeg gjorde meget for at sikre, at personalet var med og følte sig trygge, før vi sendte den første patient hjem med en pumpe, fortæller hun.

Som sygeplejerske har det været rart for Katrine at opleve, at man selv har mulighed for at få indflydelse og være med til at ændre noget. Personligt har hun også lært meget af være med i IdéRiget:

- Det har betydet sindssygt meget for mig, jeg har udviklet mig vildt meget i de sidste 3 år og fået meget større forståelse for organisationen og sundhedsvæsnet, og som sygeplejerske har jeg fået en forståelse for, at vi også har mulighed for at ændre noget, fortæller Katrine.
Idéen, der startede det hele
Ideen til projektet kom fra klinikchef Lars Kjeldsen, der blev inspireret af et sygehus i England, hvor de brugte pumpen til at give kemoterapi til patienterne, som de sendte over på et patienthotel ved siden af ambulatoriet. Lars havde gået med idéen i 1½ år, men manglede tid og ressourcer til at realisere den. Da IdéRiget blev lanceret, spurgte han derfor Katrine, om hun havde lyst til at være projektleder for det:

- Teknologien var der og kunne overføres, og vi havde gjort os nogle tanker om hvilke patientgrupper, vi skulle arbejde med, men alt andet skulle på plads for eksempel skulle der udvikles regler og retningslinjer for behandlingen, fortæller Katrine, der er lidt overrasket over, hvor hurtigt projektet har bredt sig til resten af landet.

Behandlingen er nu praksis på hæmatologiske afdelinger i hele landet, flere en 300 patienter har benyttet sig af tilbuddet og pumpen bruges også til antibiotikabehandling, væskedrop og parenteral ernæring. Projektet har vakt opmærksomhed både herhjemme og internationalt og har affødt en række fornemme priser blandt andet Den Gyldne Skalpel.
Vær stædig
Derfor vil hun også råde andre, der går med en god idé om et benytte sig af chancen for at deltage i den regionale idékonkurrence:

- Du skal være stædig, tro på dig selv og din idé, og så skal du ikke lade dig slå ud af systemet til tider er tungt, og at du kommer til at løbe ind i nogle mure. Kast dig ud i det og vær modig, og gør det fordi det er sjovt! Siger Katrine og tilføjer: 

- Man må gerne spørge mig, hvis man er i tvivl eller overvejer en idé.


Hvis du går med en god idé og gerne vil have svar på nogle spørgsmål eller have lidt sparring fra Katrine Seier Fridthjof kan du skrive til hende på Katrine.Seier.Fridthjof@regionh.dk Redaktør