Børn med forhøjet BMI har øget risiko for livmoderkræft

Ny forskning viser en sammenhæng mellem vægt og højde i barndommen og risikoen for at udvikle endometriecancer (kræft i livmoderen) senere i livet.

Det er Afdeling for Klinisk Epidemiologi (tidligere Institut for Sygdomsforebyggelse) på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der stå bag forskningen, som er udarbejdet i et samarbejde med bl.a. forsker og overlæge Lian Ulrich fra Gynækologisk Klinik i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet.

Livmoderkræft er en af de mest hyppige kræftformer blandt kvinder i den vestlige verden med ca. 750 nye tilfælde om året. Der er tidligere vist en sammenhæng mellem overvægt i voksenalderen og risikoen for at udvikle den østrogen-afhængige type af kræft i livmoderen (endometriecancer).  Det nye studie viser nu, at højt BMI og stor højde allerede i barnealderen giver øget risiko for livmoderkræft. 

Undersøgelsen er baseret på data fra de obligatoriske skoleundersøgelser af 7-13 årige piger i Danmark, i alt 155.505 piger født i årene 1930 – 1989. Studiet viser, at såvel overvægtige som høje piger i barnealderen har større risiko for at udvikle livmoderkræft senere i livet end normalvægtige med normal højde. Undervægtige piger derimod har samme risiko som normalvægtige. I målgruppen blev der i alt registreret 1020 tilfælde af livmoderkræft. På baggrund af pigernes højde og vægt kunne forskerne beregne deres BMI.

Det er ph.d. Julie Aarestrup, som har udført studiet i samarbejde bl.a. med overlæge Lian Ulrich fra i Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet og forskere fra Afdelingen for klinisk epidemiologi på Frederiksberg Hospital, School of Social and Community Medicine, University of Bristol og the Novo Nordisk Foundation Centre for Basic Metabolic Research.

- Vi har længe vidst, at overvægt øger risikoen for østrogenafhængig livmoderkræft hos voksne kvinder – det nye er, at vægt og højde i barnealderen er en uafhængig risikofaktor, forklarer Lian Ulrich, som har stået for opdeling af de forskellige typer af livmoderkræft i studiet og vurderingen af betydning af hormonbehandling.  I det foreliggende studie har man sikret sig, at data er kontrolleret for forskellige typer af hormonbehandling i voksenalderen, og forskerne har vurderet risikoen ikke blot for at få livmoderkræft, men for de forskellige typer af livmoderkræft.  Styrken ved det foreliggende studie er, ud over dets størrelse, at der foreligger data fra skoleundersøgelser, som er obligatoriske, og ikke baserede på hukommelse.

Endvidere er der i studiet kontrolleret for østrogen behandling senere i livet, og resultaterne er opdelt på typer af livmoderkræft. På den baggrund konkluderer forskerne, at højde og vægt i barnealderen er uafhængige risikofaktorer for senere livmoderkræft.

Størst risiko hos overvægtige, høje piger 7 - 13 år

Et af de opsigtsvækkende resultater i studiet var bl.a., at forskerne fandt, at en 7 årig pige, som vejer 3,6 kg mere end en jævnaldrende pige med samme højde, havde en 53 % øget risiko for senere at udvikle østrogenafhængig livmoderkræft.  En sammenhæng som kun blev stærkere efter kontrol for senere østrogenbrug.  Udover vægten undersøgte forskerne, om højde i barndommen også har betydning for at udvikle livmoderkræft som voksen. Forskerne fandt, at piger, som er høje i skolealderen, har en øget risiko for livmoderkræft. Eksempelvis havde en 7-årig pige, som var 5.2 cm højere end en jævnaldrende, en forøget risiko på 18 procent.  Ved sammenligning af piger født i 1930, 1940 og 1950 fandt man samme sammenhæng mellem væg og højde og kræft, og forskerne konkluderer derfor en reel sammenhæng, som ikke er baseret på andre sociale faktorer.

Studiet understreger ifølge forskerne vigtigheden af at forebygge fedme allerede i barnealderen – en vigtig pointe i en tid med tiltagende forekomst af fedme i befolkningen i den vestlige verden.

Læs mere om studiet på 


Redaktør