International state-of-the-art-konference om alvorlige komplikationer ved fødsler

​Den 18. – 19. maj 2017 er Obstetrisk Klinik vært ved en international konference om alvorlige obstetriske komplikationer.

Konferencen afholdes på Rigshospitalet og en stor gruppe af internationale forskere og eksperter på området deltager. Formålet med konferencen er både at præsentere state-of-the-art inden for forskning i sjældne, alvorlige komplikationer ved fødslen og at sætte fokus på brugen af registre, audit og andre tiltag i et internationalt perspektiv med henblik på øget konsensus.

Konferencen afholdes af INOSS (the International Network of Obstetric Survey Systems) i samarbejde med Obstetrisk Klinik fra Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. INOSS er et internationalt netværk og samarbejde mellem organisationer, der udfører potentielle populationsbaserede undersøgelser af alvorlige sygdomme under graviditet og fødsel. Rigshospitalet har været en del af netværket siden 2010.

Mange af de sværeste og mest alvorlige komplikationer i graviditeten forekommer meget sjældent, og de er derfor vanskelige at studere og forske i for eet land alene. De organisationer, der deltager i netværket, gennemfører i fællesskab undersøgelser af høj kvalitet af disse ualmindelige lidelser på regionalt, nationalt og internationalt plan med det formål at forbedre kvaliteten af pleje og behandling for både kvinder og deres spædbørn.

Konferencen afsluttes med et ph.d.-forsvar af en forsker fra Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet og Købehavns Universitet om betydningen af kejsersnit for sjældne, alvorlige komplikationer ved efterfølgende fødsler.

Emner på konferencen

På førstedagen, præsenterer forskere og eksperter state-of-the-art forskning på området fra et epidemiologisk og klinisk perspektiv, og forskerene udpeger de områder, der forventes at være i fokus i de kommende år. Nogle af de komplikationer, der bl.a. er forsket i, er på engelsk: 'maternal death, "maternal near miss", uterine rupture, second trimester loss/abdominal cerclages, excessive postpartum bleeding, intravenous iron – an alternative to blood transfusion, sudden hemoperitoneum in pregnancy, neonatal consequences of maternal near miss, severe maternal obesity, peripartum cardiomyopathy, abnormally invasive placenta and maternal sepsis.

På andendagen er der fokus på den metodologiske forskning i relation til sjældne og alvorlige obstetriske komplikationer. Her vil nordiske, hollandske og australske forskere bl.a. diskutere brugen af store registre, audits og international konsensus på området.

Konferencen afsluttes med, at Lotte Colmorn fra Rigshospitalet og Københavns Universitet forsvarer sin ph.d.-afhandling. "Cesarean section and severe obstetric complications in subsequent pregnancies – a Nordic collaboration".

Tilmelding

Du tilmelder dig gennem KongresKompagniet. Hvis du tilmelder dig før 1. april, er prisen kun 2000 kr. Læs mere om konferencen.

Redaktør