Ph.d. skal undersøge medicin adhærence hos kroniske nyresyge

​​Trine Mechta Nielsen har modtaget 1.8 mio. fra Novo Nordisk fonden til ph.d. projektet.

Den medicinske behandling af patienter med kronisk nyresygdom spiller en meget vigtig rolle.
 
Dette nye ph.d. projekt skal derfor afdække de faktorer, der fremmer og hæmmer efterlevelse (adherence) af den medicinske behandling - fra patienternes perspektiv. 
 
Sundhedspersonalets tilgang til monitorering og støtte af adherence hos patienterne skal også undersøges, og tilsammen skal resultaterne danne grundlag for en efterfølgende afprøvning og intervention til optimering af adherence til medicin hos patienter i hæmodialyse.  Trine Mechta Nielsen

Klinisk underviser
Nefrologisk KlinikRedaktør