Ny viden om D-vitamin og sædkvalitet

​D-vitamin tilskud øger ikke sædproduktionen hos infertile mænd med let nedsat D-vitamin, men ser ud til at øge graviditetschancen for mænd med egentlig D-vitaminmangel.

Ny forskning fra Rigshospitalet viser, at behandling med D-vitamin har en gavnlig effekt på sædproduktionen hos gruppen af infertile mænd med egentlig D-vitaminmangel. Det er godt nyt for disse mænd, for D-vitamin er et billigt og uskadeligt tillæg til fertilitetsbehandlingen. Dog viser studiet også, at D-vitamin tilskud ikke øger sædproduktionen hos infertile mænd med kun let nedsatte niveauer, så D-vitamin tilskud er altså ikke løsningen for alle. 

Mange undersøgelser har påvist en sammenhæng imellem D-vitamin og evnen til at få børn, men studiet fra klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet er det første store randomiserede lodtrækningsforsøg, hvor effekten måles direkte på 330 infertile mænd. De blev enten behandlet med placebo eller D-vitamin. 

Studiet er for nylig publiceret i det internationale tidsskrift Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, og her beskriver forskerne med læge, dr.med. Martin Blomberg Jensen fra klinik for Vækst og Reproduktion i spidsen, at D-vitaminbehandling ikke havde gavnlig effekt på sædkvalitet i hele gruppen af mænd med let nedsat D-vitamin niveau i blodet, men derimod er der en klar tendens til øget sædproduktion og forbedret hormonniveau hos mænd med svær D-vitamin mangel.


D-vitamin til nogle men ikke alle

Studiets hovekonklusion er, at mænd med lettere nedsat D-vitamin ikke oplever nogen forbedring af sædkvaliteten eller deres reproduktive hormoner efter 5 måneders højdosis behandling. D-vitamin er således ikke løsningen til behandling af lav sædkvalitet, som de fleste infertile mænd har som deres hovedproblem.

  • Men der kan være effekter af D-vitaminbehandling, som ikke afspejles direkte i sædkvaliteten, men påvirker evnen til at få børn, siger Martin Blomberg Jensen. - Når man laver et studie som vores er beviset for D-vitamins rolle for sædkvalitet den effekt man kan stole mest på. Men vi har også kigget på det som det hele drejer sig om, nemlig graviditeter og levendefødte børn. Her finder vi, at D-vitaminbehandling øger chancen for at opnå spontan graviditet, og at mænd med nedsat sædproduktion faktisk har dobbelt så stor chance for at blive fædre sammenlignet med de mænd, der modtog placebobehandling. Det fund er i tråd med tidligere studier, der viser, at D-vitamin er vigtig for sædcellens evne til at befrugte ægget i kvinden, og man kan diskutere, om vi i virkeligheden har givet D-vitamin til den forkerte, for måske er den største effekt at finde ved at give det til kvinden, forklarer Martin Blomberg.

  • Det må nye studier vise, da der endnu ikke er lavet store lodtrækningsforsøg på kvinder og man derfor ikke ved om D-vitaminbehandling hos kvinder øger chancen for at blive forældre.

Der findes i dag ingen kendt medicinsk behandling, der i veldesignede lodtrækningsforsøg har vist sig at forbedre sædkvaliteten, selvom der i litteraturen er påvist utallige positive associationer mellem stoffer som antioxidanter, selen, zink, forskellige vitaminer m.v. og sædkvalitet. Derfor er dette studie en stor nyhed specielt for de infertile mænd med lavt D-vitaminniveau, hvor D-vitamin lader til at have en positiv effekt.

Måske kan nedsat sædkvalitet forbedres i voksenlivet

En mands sædkvalitet bestemmes i stor udstrækning allerede i fosterlivet, da mandlig infertilitet ligesom testikelkræft og andre misdannelser af kønsorganerne har sin årsag i mangelfuld udvikling af testiklerne inden fødslen. Det arbejde Martin, i samarbejde med kollegaer har udført på Klinik for Vækst og Reproduktion, og det internationale forskningscenter EDMaRC viser dog, at faktorer i voksenlivet også kan spille en rolle for sædkvaliteten. Det er vigtigt at finde alle faktorer af betydning, for danske mænds sædkvalitet er på et foruroligende lavt niveau, og desværre er det medvirkende til en meget høj forekomst af fertilitetsproblemer hos danske par; op mod 10% af danske børn i dag fødes efter kunstig befrugtning, siger professor, klinikchef Anders Juul, Klinik for vækst og reproduktion.

Martin Blomberg Jensen pointerer, at studiet understreger, at man trygt kan give 25-35 mikrogram D vitamin dagligt vinteren over til mænd, der har D-vitamin mangel, og har vanskeligt ved at få børn, mens det kræver yderligere forskning, førend vi kan konkludere, om mænd med lettere nedsat D-vitamin rent faktisk får en øget fertilitet af D-vitamin behandling på trods af at deres sædkvalitet ikke bedres.

Hør mere om studiet her 

For yderligere information eller interview, kontakt:

Læge, dr.med. Martin Blomberg Jensen

Tlf.: 35455064/26357332

Mail: martin.blomberg.jensen@regionh.dk


Redaktør