Ny metode mindsker børns uro og smerter efter operation

​Ny forskning resulterer i helt nye anbefalinger til operationer på børn: En enkelt dosis medicin ca. 20 min før operationen afsluttes, kan mindske børns uro og smerter efter en operation markant.

Når børn vågner op efter en bedøvelse og operation, er mange af dem urolige, kede af det, og grædende – ligesom hvis man forsøger at vække et barn midt i et mareridt. Agitation, som fænomenet hedder, er et velkendt fænomen på opvågningsstuer verden over, og man har naturligvis stort fokus på at afhjælpe fænomenet, når det opstår. Ofte forsøger man at linde symptomerne, så snart de opstår.

Men nu er der godt nyt for både børnene, forældrene og personalet på opvågningsafsnittet: Agitation kan forebygges unders selve operationen med en 
enkelt dosis medicin. 


En gruppe forskere fra Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret har i et nyt studie dokumenteret, at en dosis på 3 mikrogram clonidin pr. kg under sidste del af operationen kan mindske børn og unges agitation efter operation markant.

Studiet er det største af sin slags i verden inden for området, og det er udført i samarbejde med Copenhagen Trial Unit. Tre børneanæstesi- og operationsafdelinger i Danmark har været involveret i studiet; Rigshospitalet, Køge og Vejle.

De 379 børn i alderen 1-5 år, som var med i studiet, var i udgangspunktet raske og blev opereret ambulant, f.eks. operation for brok, ikke-nedsunkne testikler og fjernelse af mandler.

Halvdelen af børnene fik ved lodtrækning 3 mikrogram/kg clonidin ca. 20 min før operationen var afsluttet, mens kontrolgruppen fik placebo. Og resultaterne var markante. De børn, der fik clonidin, havde over 40 % mindre risiko for agitation og var generelt mere rolige, havde færre smerter og mindre behov for smertestillende medicin end børnene i kontrolgruppen. Størstedelen af de børn, som deltog i studiet var drengebørn, og derfor kan forskerne kun drage konklusioner for effekten hos drenge og ikke hos piger. 

Forskerne og de involverede læger og sygeplejersker i opvågningen målte børnenes agitation på foruddefinerede tidspunkter, f.eks. hvert 15. minut efter operationen på en valideret "uro-skala" (Watcha skala).

Effekten af medicinen blev også målt på andre måder: Fx målte forskerne, hvor meget smertestillende medicin børnene fik, hvor ofte de havde kvalme og kastede op. Medicinen viste sig at have en effekt på alle parametre.

Stor betydning også på langt sigt

- Dette forskningsresultat kan gøre en verden til forskel for både børnene, de unge, der skal opereres og ikke mindst deres forældre, fortæller forskningsleder Arash Afshari fra Anæstesi- og Operationsklinikken i Juliane Marie Centret. Børns uro og smerter efter en operation påvirker både børnene, forældrene og det personale, der skal tage sig af dem, fortæller han.

Andre studier har vist, at hvis man kan reducere forekomsten af uro, reducerer man også de følgevirkninger, børnene kan risikere at få, fx at de pludselig begynder at tisse i sengen om natten, får problemer med at sove, søvnforstyrrelser eller bliver bange for at komme på hospitalet igen. 

Forskerne har fulgt børnene i 30 dage efter operationen for at se, om der var uforudsete bivirkninger, men det tyder resultaterne ikke på.   

Anbefalinger til børneoperationer i hele verden

- Der er ikke mange studier af denne slags, som har fulgt børnene i 30 dage, så vi føler os ret overbeviste om, at det er en sikker måde at forebygge uro hos børn efter en operation på, fortæller anæstesiolog Mogens Ydemann, som er førsteforfatter på artiklen om studiet, der netop er udgivet i the Lancet, Child and Adolescent Health.  

På baggrund af studiets størrelse, omfang og grundighed har forskernes derfor nu en klar anbefaling til alle operationsgange verden over, hvor man opererer børn og unge og bruger anæstesi-gasarter;

Giv børnene 3 mikrogram clonidin pr kg. intravenøst ca. 20 min før operationen er afsluttet, så længe der ikke er noget, der taler imod dette (kontraindikation).

Metoden er brugbar til indgreb, der varer længere end 15-20 min, da virkningen af clonidin først begynder efter ca. 10-15 minutter. Indgrebet kræver, at barnet har fået et drop, hvilket man oftest gør til de lidt større operationer og evt. børn som tidligere har haft dårlige oplevelser med bedøvelse eller operation, det er derfor særligt relevant for denne type patienter.   

Clonidin er et lægemiddel, som er godkendt til behandling af kvinder med hedeture i relation til overgangsalder, forebyggelse af migræne og behandling af forhøjet blodtryk. Herudover anvendes clonidin off-label til f.eks. behandling af akutte smerter, beroligelse af børn på intensivafdelinger og ved behov til behandling af uro hos børn efter bedøvelse/operation.  

Man har ikke tidligere rutinemæssigt brugt clonidin forebyggende mod uro efter bedøvelse og operation.  

Færre smerter og mindre kvalme

Studiet viste også, at clonidin har en effekt på brugen af smertestillende medicin.

De børn, der fik clonidin, havde et betydeligt mindre behov for stærk smertestillende medicin i opvågningen og fik først brug for smertestillende medicin efter 105 minutter, mens kontrolgruppen, der fik placebo havde brug for smertestillende efter 60 min. Der var også færre børn i Clonidingruppen, som fik kvalme og kastede op.

- Det ser ud til, at den eneste ulempe er, at børnene skal blive en lille smule længere på opvågningsafdelingen, hvis de får clonidin, fortæller han. En pris der efter vores vurdering er værd at betale, for det er ikke der, der er størst pladsmangel. Fremadrettet kunne det være interessant at undersøge effekten nærmere hos de typer af børneoperationer, som ikke indgik i dette studie, og særligt at undersøge køns indflydelse på behandlingen, dvs. om der er forskel på piger og drenge i denne henseende, forklarer Arash Afshari.

Implementering i fuld gang

På Rigshospitalet er man i øjeblikket i gang med at udbrede budskabet om fordelene ved clonidin til alle operationsgange, og clonidin bliver allerede brugt i langt højere grad end tidligere. Lægemidlet er ret billigt, og Arash Afshari er overbevist om, at det vil blive en fast procedure i nær fremtid for alle større operationer på børn.


Redaktør