Første perle på snoren

​​Abdominalcentrets første ph.d. i klinisk sygepleje handler om ryge- og alkoholstop for blærekræftpatienter


Hurtigere til behandling og operation.
Kortere tid at stoppe med at ryge i… 

Blærecancer er i dag en del af kræftpakkeforløbet, og patienter får derfor tilbudt en operationsdato indenfor 8 kalenderdage efter de har modtaget deres diagnose. Vinduet, hvori man kan tilbyde hjælp til ryge- alkoholstop inden operation, er derfor blevet drastisk kortere end tidligere. 

Mellem 300-400 danskere får hvert år fjernet blæren pga. blærekræft, og helt op til 60 % af disse patienter oplever minimum én komplikation inden for de første 90 dage efter operationen. Disse tal er velkendte. Ligesom det også er kendt viden, at hvis patienter holder op med at ryge 4-8 uger inden en operation, ja så reduceres risikoen for at få komplikationer med helt op til 50 %. 

Den eksisterende viden om gevinsten af et ryge-og alkohol stop 4-8 uger inden en operation har kræftpatienter ikke glæde af og samtidig har tidligere projekter vist, at rygstop - dagen før operation og i 10 dage efter - desværre ikke er nok tid til at ændre ved mængden af komplikationer hos patienter. 

Susanne Vahrs projekt undersøger derfor effekten af ryge- alkoholstop i perioden kort før operationen og 5 uger efter – for at se, om dette tidsinterval også kan nedsætte risikoen for postoperative komplikationer. 

Mens vi venter på data 
– betragtninger over modstanden mod livstilsinterventioner 

Projektet er endnu ikke afsluttet (december 2017), så der er ikke data at konkludere på endnu. Susanne Vahr forventer at have de første resultater ved udgangen af 2018. 

I mellemtiden har arbejdet med livsstilsinterventioner vist, at en af de allerstørste barrierer for at hjælpe patienter i gang med at holde op med at ryge – den ligger hos de sundhedsfaglige. Susanne citerer reaktioner som: ’… vi ikke kan være det her bekendt … ‘ og ’… nu har patienten lige fået at vide, at de har kræft, og at de skal opereres, og så vil vi ovenikøbet stresse dem, ved at bede dem om at holde op med at ryge… 

Samtidig viste projektets interviews med patienter tydeligt, at de ikke ser et tilbud om ryge og alkoholstop som en ekstra belastning. De oplever til gengæld ryge- og alkoholstoppet som en naturlig og integreret del af det at forberede sig til en operation, og forventer faktisk at de sundhedsfaglige adresserer det. 

Det skal rykke noget i den kliniske praksis 

- Mit håb for fremtiden er, at min forskning kommer patienterne til gode. Det skal rykke noget i den kliniske praksis., siger Susanne Vahr. Ph.d. uddannede sygeplejersker kan medvirke til at få ny forskningsviden ud og blive brugt i dagligdagen. 

Der er brug for at understøtte det lange seje træk det kræver at få implementeret ny viden i den kliniske dagligdag. 

Susanne Vahr bliver den første ph.d. fra Abdominalcentret, men lige om lidt følger en stribe flere. 


Redaktør