Demensforsker får Lassen prisen

​Steen Gregers Hasselbalch, der er professor og overlæge ved Rigshospitalets Videnscenter for Demens, er årets modtager af den prestigefyldte Lassen pris.

En stor indsats inden for hjerneforskning og ikke mindst forskning i demens har ført til, at professor og overlæge Steen Gegers Hasselbalch hædres med Niels A. Lassen-prisen.  

Prisen har navn efter professor Niels A. Lassen, der indtil sin død i 1997,var en af det 20. århundredes meget store lægevidenskabelige forskere målt med både national og international målestok. Han undersøgte med banebrydende teknikker blodkredsløbet især i den menneskelige hjerne og påviste en regulering heraf i hjernes enkelte regioner i takt med disses aktivitetsniveau.

Steen Hasselbalch tidlige forskning er i virkeligheden en videreførelse af Lassens arbejde, idet han med udnyttelse af nye teknologiske landvindinger og sporstofanalyser kunne vise, hvordan hjernens forbrug af sukkerarten glukose og dermed dens energiomsætning reguleres.  Hasselbalchs doktordisputats fra 2003 handler om den teknologi som kaldes PET-FDG skanning.

Hasselbalch kastede sig derefter over andre aspekter af hjerneforskning, og kom snart ind på undersøgelse af Alzheimer patienter.  Her forsker han i muligheden for at stille diagnosen tidligt samt at fastlægge graden af Alzheimers demens med en række metoder, herunder PET- FDG skanning og PET skanning af amyloid-beta ophobning i hjerne, som er karakteristisk for Alzheimers sygdom.  

Herved bidrager hans arbejde væsentligt til afklaring af, hvilke sygdomme der rammer hjernen og i hvilken sværhedsgrad, en afklaring, som er af allerstørste betydning for både patient og pårørende.

Prisen overrækkes 7. december, som også er Niels A. Lassens fødselsdag.  Med prisen følger en medalje og 25.000 kr. Redaktør