Millioner til gigtforskning

​I alt donerede Gigtforeningen over 3.000.000 kroner til seks forskellige forskningsprojekter i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme. 

Man taler om den søde juletid, og for en del af forskerne i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme blev december forsødet endnu mere i form af en række flotte bevillinger fra Gigtforeningen. Den der modtog den største bevilling var Læge og ph.d.-studerende Henrik Christian Bidstrup Leffers, som modtog et forskningsstipendium på 1.000.000 kroner og projektstøtte på 250.000 til ph.d.-projektet ” Genetic and Environmental Risk Factors for Systemic Lupus Erythematosus – A Nationwide Population Study”. 

Forskningsprojektet skal afdække, hvorfor nogle mennesker udvikler den autoimmune sygdom systemisk lupus erythematosus og på den baggrund bestemme risikoprofiler for en sygdom, der er præget af en individuel sygdomsudvikling.

Henrik Christian Bidstrup Leffers 200 px.jpg

Foto: Læge og ph.d.-studerende Henrik Christian Bidstrup Leffers

Betydningen af sammenspillet mellem arv og miljø

Lupus er en autoimmunbindevævssygdom, som rammer på mange måder og meget individuelt, den kan bl.a. i værste fald ramme de indre organer og føre til øget dødelighed. Sygdomsudviklingen og prognosen for lupus-patienter er derfor meget forskellige og har et stort spænd i alvorlighedsgrad. 

Det forklarer Henrik Christian Bidstrup Leffers, som skal i gang med et nationalt ph.d.-forskningsprojekt om Lupus og sammenhængen mellem arv og miljø:

- Lige nu ved man meget om genetiske og miljømæssige risikofaktorer hver for sig, men man har ikke undersøgt sammenhængen mellem de to faktorer. Ved at kombinere genetikken med miljøfaktorer kan vi undersøge om, der er specifikke synergistiske effekter, der øger risikoen for fx at udvikle en alvorlig form for Lupus, forklarer Henrik Leffers.

I en landsdækkende undersøgelse skal teamet indsamle blodprøver i en national biobank - Dansk Reuma Biobank og udføre genetiske undersøgelser samt indsamle spørgeskemaoplysninger i en national kvalitetsdatabase - DANBIO om livsstil og miljøfaktorer. På den måde afdækker teamet samspillet mellem arv og miljø, og hvad de sammenhænge betyder for udviklingen af sygdommen og sygdomsforløbet. 

Bedre prognosemuligheder og mere målrettet behandling

Et af de overordnede mål med forskningen, udover at kortlægge vigtige synergier/sammenhænge, er på sigt at kunne udvikle risikoprofiler:

- Hvis vi i højere grad kan forudse udviklingen af sygdommen og sygdomsprognosen for den enkelte patient, vil vi hurtigere kunne give bedre og mere målrettet behandling til de patienter, som har brug for det. Hvorimod de patienter, som har en mild prognose vil kunne undgå en masse lægebesøg, fortæller Henrik Leffers. 

Forskningsprojektet er nationalt, udgår fra Rigshospitalet, og sker i samarbejde med andre reumatologiske afdelinger i Danmark samt Rigshospitalets kliniske immunologiske afdeling. Forskningsprojektet planlægger at inkludere ca. 1000 patienter.

2 millioner til forskning i henholdsvis urinsur gigt (podagra) og i aksial spondylartritis (rygsøjlegigt)

Udover den runde million plus det løse til Henrik Christian Bidstrup Leffers forskningsarbejde omkring Lupus, var der flere andre som modtog flotte donationer.

Læge Kristian Zobbe var en af dem, som også modtog en stor donation. Han modtager et forskningsstipendium på 1.000.000 kroner til sit kommende ph.d.-projekt: ”The Burden of Gout: A Clinical and Epidemiological Study with a Socioeconomic Perspective”. I ph.d.-projektet undersøger Kristian Zobbe incidens, prævalens, dødelighed og konkurrerende lidelser (særligt kræft og fedme) ved urinsur gigt (prodagra). Studiet bliver udført ved hjælp af data fra danske og britiske nationale sundhedsregistre i et tæt samarbejde med Oxford Universitet. I et placebokontrolleret, klinisk studie med en population bestående af patienter med urinsur gigt testes desuden effekten af vægttab på serum-urat (urinsyre i blodet).

Også læge Sengül Seven modtog et forskningsstipendium på 1.000.000 kroner til sit kommende ph.d.-projekt: ”Hvilke MR-fund i sacroiliacaled og rygsøjle kan bedst differentiere patienter med aksial spondylartritis fra patienter med andre tilstande. ”

Mange spændende forskningsprojekter på vej og i gang

Udover de tre bevillinger på hver 1.000.000 kroner fik tre andre projekter også positiv opmærksomhed.

Læge Sabine Sparre Dieperink modtager et introduktionsstipendium på 250.000 kroner til det planlagte ph.d.-projekt: ”Can we improve the identification of rheumatoid arthritis patients with a poor prognosis? A cohort study based on real-life data from DANBIO and national registries”. 

Ph.d.-studerende, Ida Kristiane Roelsgaard har fået bevilliget 26.250 kroner i projektstøtte til projektet: What are the motivators and barriers for smoking cessation in patients with rheumatoid arthritis?


Mens forskningsleder og lektor, Bente Appel Esbensen har modtaget 100.000 kroner til projektet: Reduktion af stillesiddende adfærd hos personer med leddegigt. Et relevant tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse til alle eller til udvalgte grupper af personer med leddegigt?
Redaktør