Millionbevilling fra nyt Steno-program

​Professor Bo Feldt-Rasmussen har fået 2,9. mio. kr. til forskning i sammenhængen mellem diabetes, kronisk nyresygdom og fedtlever.

Forskningsgruppen under professor Bo Feldt-Rasmussen, klinikchef i Nefrologisk Klinik, er blandt de første ni forskningsgrupper, som får glæde af Novo Nordisk Fondens nye Steno Collaborative Grants. Forskningsprogrammet har til formål at styrke samarbejdet mellem de nye Steno Diabetes Centre og forskningsmiljøet på blandt andet hospitalerne. 

Bo Feldt-Rasmussen har fået doneret 2.868.600 kr. til forskningsprojektet ”Prevalence and metabolic impact of non-alcoholic fatty liver disease in diabetic patients with normal renal function, chronic kidney disease and the effect of kidney transplantation on these parameters.”


Foto: Professor Bo Feldt-Rasmussen


Pengene skal bruges til aflønning af en ph.d.-studerende, som skal forske i sammenhængen mellem diabetes, kronisk nyresvigt og ikke-alkoholisk fedtlever. 

Diabetes er den hyppigste enkeltårsag til kronisk nyresvigt. Der er et samspil mellem diabetes, kronisk nyresygdom, forstadier til diabetes og non-alkoholisk fatty liver disease (NAFLD), og det kan måske forklare den meget høje risiko for tidlig død, som ses hos patienter med kronisk nyresvigt. Forskningsprojeket fokuserer på mekanismer bag dette samspil med særligt fokus på NAFLD. Projeket er et samarbejde mellem Nefrologisk Klinik og Radiologisk klinik, Gentofte Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Læs mere om de nye Steno Colloborative Grants her.
Redaktør