Forskningsmillioner til familier ramt af alvorlige traumer

​Neuropsykolog Anne Norup fra Neurologisk Klinik modtager 3,4 mio. kr. til behandling af familier, der rammes af traumatisk hjerne- eller rygmarvsskade.

​Traumatisk hjerne- eller rygmarvsskader forandrer ikke kun den syges liv, men hele familien. Neuropsykolog Anne Norup modtager 3,4 mio. kr. fra Offerfonden til at undersøge og udvikle en familiebehandling. 


Anne Norup vil med sin forskning afprøve om behandling i form af blandt andet samtaleterapi til hele familien, fremfor opdelt behandling til den ramte og de pårørende, kan forbedre familiens livskvalitet og deres oplevede byrde. 

”Det er ikke kun den, der bliver ramt af traumatisk hjerne- eller rygmarvsskade, der bliver ramt. Det breder sig som ringe i vandet og påvirker hele familien. Derfor må man formode, at behandling til hele familien både kan hjælpe den ramte, familien og på sigt også kan betale sig rent samfundsøkonomisk, ” siger neuropsykolog Anne Norup.

Anden forskning har vist, at familier, hvor et familiemedlem rammes af hjerne- eller rygmarvsskade, oplever forringet psykisk og fysisk helbred, hvilket påvirker den støtte og omsorg, de er i stand til at give til den syge. Det giver en høj risiko for langvarige sygemeldinger blandt familiemedlemmerne, ligesom familien ofte isoleres socialt. 

Anne Norup har, baseret på tidligere forskning, en formodning om, at familiebehandling har en positiv effekt på hele familiens livskvalitet. I så fald er målet, at metoden bliver udbredt i eksempelvis kommunerne, hvor rehabiliteringen fore-går. 

Forskningen foregår i et samarbejde mellem Neurologisk Klinik, Klinik for Rygmarvsskader og Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade.

Fakta om traumatisk hjerne og rygmarvsskader
Traumatisk skade på rygmarv eller hjerne efter trafikuheld eller vold rammer hvert år 3000 personer i Danmark. Ofrene oplever funktionsnedsættelser, der har afgørende betydning for deres hverdagsliv og arbejdsevne. En del kommer sig, men genoptræning kan tage år, og mange ramte har invaliderende og kroniske skader.


Redaktør