Nyt tiltag på Rigshospitalet: Hjemmebesøg efter første udskrivelse

​Hjemmebesøg indenfor 48 timer efter første udskrivelse ved kræftbehandling af børn og unge skal styrke overgangen mellem hospital og hjem.

Rigshospitalet tilbyder i et nyt udviklingsprojekt, at familier til børn i kræftbehandling kan få et besøg i hjemmet eller et video opkald hvis de bor mere end 50 km fra Rigshospitalet, af en sygeplejerske fra børnekræftafdelingen ca. 48 timer efter første udskrivelse. Målet er at sikre, at familierne får den information, vejledning og oplæring, de har behov for til at kunne passe og pleje barnet, når de er kommet hjem. Målet er også at mindske de medicinfejl, der kan forekomme i større eller mindre grad, når familierne selv skal stå for håndtering af medicinen efter første udskrivelse.

Inspiration fra Boston Childens's Hospital

Rigshospitalet har hentet inspiration fra børnekræftafdelingen på Dana Farber Boston Children's Hospital, hvor man har erfaring med, at et hjemmebøg inden for 48 timer efter den første udskrivelse har flere fordele: Forældrene oplevede både, at de var bedre i stand til at klare de plejeopgaver, de skal varetage i hjemmet, og at de var mere trygge ved at komme hjem pga. hjemmebesøget.

Baggrunden for at vælge at tilbyde hjemmebesøg allerede inden for 48 timer efter første udskrivelse er, at der fra start af, er rigtig mange ting, forældrene selv skal klare hjemme mellem indlæggelserne. For eksempel skal forældrene oplæres i både at observere symptomer og administrere medicin selv. Nogle gange op til 10 typer af medikamenter, der skal gives på forskellige tidspunkter, doser og måder. Fx kemoterapi-tabletter.

Mål: Færre medicinfejl og færre infektioner

Flere undersøgelser har vist, at det at skulle styre barnets medicin derhjemme er et høj-risiko område i forhold til medicineringsfejl, og en anden kilde til problemer, derhjemme er det kateter, som børn i behandling for kræft får indopereret, så de slipper for at skulle stikkes, hver gang, de skal have medicin i blodårerne eller have taget en blodprøve. Et Centralt Vene Kateter, CVK som det kaldes, skal fx passes og plejes af forældrene derhjemme imellem indlæggelserne. Og netop et CVK kan være en potentiel kilde til alvorlige infektioner inklusiv livstruende blodforgiftning, hvis det ikke passes korrekt.

Hjemmebesøget eller videoopkaldet inden for 48 timer skal sikre at forældrene er trygge i egne omgivelser. Ved besøget kommer projektsygeplejersken fra børnekræftafdelingen ud til barnet og familien i hjemmet og tager sig bl.a. af følgende;

  • Vurdering af barnets og forældrenes forskellige behov og ressourcer samt compliance i forhold til pleje- og behandlingsopgaver
  • Gennemgang af pleje og behandlingsplaner med barnet og forældrene
  • Gennemgang af medicinlisten og måden at administrere og opbevare medicinen på
  • Vejledning i plejeprocedurer f.eks. hygiejne, sonde og CVK-håndtering
  • Opfølgning på den information familien har fået i afdelingen f.eks.:
    • Infektionsforebyggelse og isolationsregler
    • Information om de mest almindeligt forekommende symptomer hos barnet som kræver kontakt til hospitalet eller akut indlæggelse
  • Gennemgang af plan for næste indlæggelse/ambulant kontrol etc. med familien.

Alle data samles i en database og vil blive evalueret med spørgeskemaer om tilfredshed og andre forhold.

Succeskriteriet

- Succeskriteriet er, at familien med et nydiagnosticeret kræftramt barn føler sig tryg og sikker ved at være hjemme efter første indlæggelse og trygge ved at varetage pleje- og behandlingsopgaver i hjemmet, fortæller Line Dyrgaard fra Børnekræftafdelingen på Rigshospitalet. - Ved en fokuseret pædagogisk opfølgning ved hjemmebesøg eller videoopkald forventer vi at forbedre patientsikkerheden og pleje- og behandlingskvaliteten med færre utilsigtede hændelser, forklarer hun.

Imødekommer ønske fra forældre

Tidligere undersøgelser på børnekræftafdeling 5054 tyder på, at tiltaget er ønsket af forældrene. I en nylig kvalitativ undersøgelse af familiernes oplevelse, pegede mange af familierne på, den første udskrivelse kunne føles lidt utryg, fordi man pludselig skulle til at varetage nogle plejeopgaver, som sygeplejerskerne ellers havde ansvaret for. En anden upubliceret interviewundersøgelse med forældre på Rigshospitalets børnekræftafdeling i august 2015, viste at forældre følte sig uforberedte og manglede oplæring ved første udskrivelse.

Projektet er økonomisk støttet af Børnecancerfonden.

Projektets arbejdsgruppe består af projektsygeplejerske Line Dyrgaard, klinisk forsker og sygeplejespecialist Helena Hansson, klinisk sygeplejespecialist Gitte Petersen, afdelingssygeplejerske Pernille Roland.


Redaktør