Motion kan gøre patienter medicinfri

​Omkring 290.000 danskere har type 2 diabetes. Nu viser nyt opsigtsvækkende studie, at motion er lige så effektivt som medicin mod folkesygdommen.

Halvdelen af alle deltagerne i det danske type 2 diabetes-studie, U-TURN, kom af med deres medicin efter et år med en ændret livsstil. De nye resultater udfordrer den nuværende behandling af type 2 diabetes. 

Undersøgelsen er netop udgivet i det internationale og højt anerkendte tidsskrift The Journal of the American Medical Association (JAMA). Den normale behandling til personer med type 2 diabetes er medicin og livsstilsråd. I U-TURN-studiet har en gruppe forskere fra Trygfondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS) på Rigshospitalet undersøgt i hvilken grad intensive livsstilsændringer med særlig fokus på motion kan sidestilles med den traditionelle behandling. 

Og det kan de i høj grad, viser det nye studie: Højst overraskende fik 3 ud af 4 (73 %) af deltagerne reduceret deres diabetes medicin, som resultat af det ét-årige forsøg med ændret livsstil. Halvdelen (56 %) fik det så meget bedre, at de ikke længere havde behov for deres medicin, samtidig med at deres blodsukkerkontrol blev forbedret.

- Det kom bag på os, at livsstilsinterventionen dels så ud til at sænke blodglukose niveauet mere effektivt end medicin, og dels resulterede i et markant mindre behov for blodglukosesænkende medicin, udtaler Mathias Ried-Larsen, en af hovedforfatterne på undersøgelsen og gruppeleder på CFAS og Danish Diabetes Academy. 

Mathias Ried-Larsen og Mette Yun Johansen er nogle af hovedkræfterne bag det nye studie. 

Bente Klarlund, læge og professor på CFAS supplerer:
- Disse resultater udfordrer vores opfattelse af type 2 diabetes som en sygdom, man aldrig kan slippe af med. Og det udfordrer os i forhold til hvad der er den bedste måde at behandle patienterne på.

Medicin og motion er ikke et enten-eller 

Chris MacDonald er med i forskningsgruppen omkring det store diabetes-studie. Han har også været coach for deltagerne i livsstilsprogrammet ”U-TURN 2 - et liv uden piller”, der blev sendt på DR1 i foråret. Tv-programmet knyttede an til det store forskningsstudie.

- Det glæder mig, at dette studie videnskabeligt har bevist det kæmpe potentiale, der er i livsstil. Noget jeg gennem mange år i mit arbejde har observeret. Tænk at patienter, som har kunnet se frem til livslang medicinsk behandling blev medicinfri ved hjælp af motion og kost samtidig med, at deres blodglukose bevares inden for normalområdet. Det er tankevækkende. Men vi må passe på med at betragte behandlingen af patienter med type 2 diabetes som bestående af enten medicin eller af sund livsstil. Det er ikke et spørgsmål om enten-eller, men et spørgsmål om både-og. 

Undersøgelsen giver på ingen måde et ’carte blanche’ til, at patienter med type 2 diabetes (eller andre patienter) skal stoppe med at tage deres medicin uden tæt opfølgning fra en læge. 

- Medicin er fortsat meget nødvendig i behandlingen af type 2 diabetes, præciserer Mathias Ried-Larsen.
- I vores undersøgelse blev alle deltagere fulgt tæt og medicinen blev kun reduceret, hvis deltagerne igennem længere tid viste, at de kunne bevare langtidsblodglukosen på et acceptabelt niveau. Og hvis langtidsblodglukosen steg, så blev den medicinske behandling intensiveret. 

Patienterne må træne 5-6 gange om ugen

Deltagerne i livsstilsgruppen trænede 5-6 gange om ugen i 12 måneder, samtidigt med, at de fik udskrevet en diabetesvenlig kost. I starten blev al træningen gennemført sammen med en fysisk træner, men gradvist fik deltagerne mere ansvar. Den høje træningsmængde kan måske virke lidt afskrækkende anerkender Mette Yun Johansen, Ph.d. studerende (CFAS) og ansvarlig for livsstilsinterventionen;
 - Det kan være en stor omvæltning at træne så meget, men erfaringen fra undersøgelsen viser, at hvis vi skaber rammerne med den rette supervision og støtte, så kan det umulige blive muligt for rigtig mange mennesker. Vi skal derfor også sætte fokus på hvordan vi når ud til rigtig mange mennesker på en overkommelig måde.

Om intensiv livsstilbehandling skal være et reelt behandlingstilbud på linje med medicin må fremtidige studier afklare. Mathias Ried-Larsen tilføjer;
- Vores undersøgelse viser, at vi skal sætte fokus på vigtigheden af livsstil i klinisk diabetesbehandlingen. Vi mangler stadig at kigge på langtidseffekterne, før vi kan tilbyde livsstil i stedet for medicin. 

Fakta.

  • Ifølge Diabetesforeningen har 290.000 danskere type 2 diabetes. Og derudover har 750.000 forstadier til type 2 diabetes.
  • Statens institut for Folkesundhed estimerer at antallet af patienter med type 2 diabetes vil være fordoblet i 2030.
  • Ifølge Diabetesforeningen koster diabetes (type1 og type2) det danske samfund 86 millioner kr. om dagen.Redaktør