Frivillige hjælper indlagte børn og unge med lektier i sommerferien

​Hver tirsdag og torsdag i sommerperioden kommer frivillige unge fra Ungdommens Røde Kors på besøg i Rigshospitalets skolestue på 5054 for at tilbyde lektiehjælp og andre aktiviteter for indlagte børn og unge med kræft og deres søskende, så de kan følge med i skolen, når de kommer tilbage efter en ofte lang indlæggelse.

Det er projektet RESPECT, der i samarbejde med ledelsen i BørneUngeKlinikken har taget initiativet til samarbejdet med Ungdommens Røde Kors. De frivillige fra Ungdommens Røde Kors kommer i løbet af skoleåret normalt hver mandag på børnekræftafdelingen for at hjælpe med lektier, men i sommerperioden kommer de to gange om ugen; tirsdag og torsdag fra kl 9-12.

Klar til hverdagen efter indlæggelsen

- Det er både de indlagte børn og deres søskende, der har gavn af tilbuddet, fortæller leder af RESPECT-projektet Hanne Bækgaard. RESPECT-projektet har netop som formål at sikre, at børn med kræft holder sig i gang under det langvarige behandlingsforløb med både fysisk aktivitet, samvær med klassekammerater og lektier og skoleopgaver, så de kan følge med i undervisningen, når de kommer tilbage igen.

Mange af de frivillige er medicinstuderende, men der er også frivillige fra andre universitetsuddannelser. De frivillige fra Ungdommens Røde Kors hjælper med lektier, skoleopgaver og andre sociale aktiviteter som fx et spil ludo eller kortspil.

Mulighed for at lære, når man har oveskud til det

En af de frivillige, Charlotte Geneser, der sammen med Oliver Overgaard og Frederik Andersen fra Ungdommens Rødekors er projektledere for den gruppe af frivillige, der hedder 'lektiehjælp og besøgsvenner for børn og unge med kræft' i Ungdommens Røde Kors forklarer:

- Lektiecafeen er et supplement til den undervisning børn og unge med kræft får i Rigshospitalets skole eller i deres normale skole. Lektiehjælpen tager udgangspunkt barnets eller den unges faglige niveau og supplerer undervisningen Mange børn og unge oplever, at de mister skolegang under deres behandling med indlæggelser, og der er perioder hvor de har det skridt, så derfor er det vigtigt at vi støtter børnene i at lære, når de har mulighed for det og lyst til det – også selv om det er i sommerferien, forklarer Charlotte Geneser.

 

Et vigtigt mål for børnene er, at de efter endt behandling kan komme tilbage til deres gamle klasse og klassekammerater, fortæller Hanne Bækgaard, der oplever, at både børn, søskende og deres forældre er glade for tilbuddet om lektiehjælp af motiverede og engagerede frivillige unge.

OM RESPECT-projektet

RESPECT står for: REhabiltation including Social and Physical Activity and Education in Children and Teenagers with Cancer. RESPECT-projektets formål er at sikre børns skolefaglige niveau og fysiske formåen, samt at fastholde børns aldersvarende hverdagsliv og øge deres livskvalitet under behandling. En af metoderne er en ambassadørordningen, hvor klassekammerater deltager i behandlingen på hospitalet. Læs mere på om projektet RESPECT på Rigshospitalets hjemmeside.

Redaktør