BørneRiget bliver legende logisk og designet til hverdagen for børn, unge, fødende og deres familier

Den nye hospitalsfløj til børn, unge og fødende på Rigshospitalet, BørneRiget, får et helt særligt kendetegn; en bygning formet som to hænder samler alle børn, unge og fødende under ét tag og tager hånd om hele familien.

Ambitionerne er høje for det nye hospitalsbyggeri: At revolutionere oplevelsen før, under og efter behandlingen. Væk med følelsen af at livet går i stå, mens man er indlagt og væk med usammenhængende behandlingsforløb. Den nye bygning skaber rammerne for, at familier får mulighed for at være sammen som familie og have en så almindelig og tryg hverdag som muligt. 

Det gennemgående princip i BørneRiget er, at specialisterne kommer til barnet, de unge, fødende og familien - ikke omvendt. I det nye hospital er behandling, pleje, forskning, uddannelse, teknologi og arkitektur tænkt sammen i en integreret løsning. Barnets leg er integreret i selve behandlingen som en gennemgående rød tråd i hele forløbet.

Legende logisk med fingre som gennemgående princip

Det blev arkitektfirmaet 3XN A/S, der vandt projektkonkurrencen om at bygge det nye BørneRiget med deres projekt kaldet ’Legende Logisk’, som symbolsk tager udgangspunkt i to hænder, der strækker fingrene ud i lyset, ud i byen og ud i det grønne. Det blev afsløret på Rigshospitalet den 23. august 2017. 3XN har udarbejdet forslaget i samarbejde med Arkitema Architects K/S, NIRAS, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Rosan Bosch.
Hænderne som organisationsprincip er gennemført i hele bygningen med et tydeligt offentligt center med opholdsområde for familien, der udgør håndleddet. Hver finger indeholder sengestuer og for enden af hver ’finger’ åbner der sig dobbelthøje vinterhaver med forskellige temaer og oplevelser, der tilpasses de forskellige patienters behov - fra den fødende til børnehavebarnet og teenageren. Finger-designet sikrer korte afstande ud til de enkelte sengestuer i hver ’finger’ og sikrer samtidig, at der fra alle sengestuer er max 7 – 20 meter til nærmeste have, som i et almindeligt hus.
Visioner bliver til virkelighed

Projektforslaget vækker stor begejstring hos både Region Hovedstaden, der har doneret 1,4 mia. kr. til projektet, Ole Kirk’s Fond, der har doneret 0,6 mia. kr. samt dommerkomiteen og de involverede ledere, medarbejdere og brugere, som helt fra starten har været med til at udvikle visionerne og ønskerne for BørneRiget.

- BørneRiget giver børn, unge og fødende en tryg og moderne oplevelse på hospitalet. Børn holder jo ikke op med at lege, fordi de bliver syge, og det kan og skal BørneRiget understøtte. Jeg kan godt lide symbolikken i hånden, for vi holder hånden under mennesker, som står i en svær situation i deres liv. På BørneRiget kan man opretholde en så almindelig hverdag som muligt, mens man får behandling og det er vigtigt, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).Tryghed for børn og deres familier

Ole Kirk’s Fond arbejder for at fremme livskvalitet for børn og deres familier. Kjeld Kirk Kristiansen, formand for Ole Kirk’s Fond siger: 

- Det er en vigtig milepæl, at vi nu har en vinder af projektkonkurrencen, som kommer til at skabe rammerne for det nye hospital. I Ole Kirk’s Fond ønsker vi at bidrage til et behandlingsforløb, hvor der bliver taget hånd om den sårbare situation, familierne er i, når eksempelvis et barn bliver alvorligt syg. Det er helt afgørende, at børn og deres familier føler sig trygge i et behandlingsforløb, og at de kan opretholde bedst mulig livskvalitet. Der skal være plads til, at familien kan have det rart sammen, der skal være plads til leg, omsorg og adspredelse, så både barnet og familien får et pusterum fra bekymringerne.

Et stærkt ikon, der opfylder brugernes krav

Fagdommer, Anders Danøe, forklarer om valget af vinderen; 

- Bygningen har et skulpturelt stærkt udtryk og bliver et ikon for BørneRiget med et legende og indbydende formsprog. Det er en bygning, der opfylder rigtig mange af brugernes mange krav og ønsker til en bygning, der både skal være klinisk effektiv samt give tryghed til børn, unge og familier. Et projekt der på alle måde fortjener sin centrale placering i Københavns skyline med overskriften: Verdens bedste hospital for børn og familie, intet mindre

Læs mere om projektet på rigshospitalet.dk/boerneriget.

Visioner og designprincipper

Visionen med BørneRiget er, at skabe verdens bedste hospital for børn, unge, fødende og deres familier. Fem designprincipper skal være styrende for bygningen og organisationen: 

 • Integreret leg: Legen skal være en integreret del af BørneRigets design, liv og forløb.
 • Designet til hverdagen: Hverdagen er virkeligheden. Verden indenfor og verden udenfor skal gå i takt på BørneRiget.
 • Se mig, spørg mig, lad mig: Patienterne skal have følelsen af kontrol tilbage gennem de små ting.
 • Den gode rejse: Patientrejsen i BørneRiget skal starte godt, hænge sammen og fejre fremskridt.
 • Klare zoner: BørneRiget skal være en bygning, der er intuitiv at finde rundt i og fortæller dig, hvad du skal, må og kan.

Fakta om BørneRiget

 •  Byggeriet kommer til at udgøre 58.000 kvm2 fordelt over 9 etager

Når hospitalet åbner i 2024 vil det rumme:

 • 176 Senge til børn og unge
 • 43 Senge til voksne
 • 15 Operationsstuer
 • 14 Fødestuer
 • 50 Opvågningspladser
 • 18 Daghospitalspladser til børn og unge
 • 57 Ambulatorierum til børn og unge
 • 30 Ambulatorierum til voksne
 • 1 Almen og nuklear diagnostisk enhed

Pressekontakt:

Region Hovedstaden: Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) via pressevagten i Region Hovedstaden, tlf.: 70 20 95 88

Ole Kirk’s Fond, Head of Communication, Ulla Lundhus, tlf. 53 19 47 67

Rigshospitalet: Projektdirektør Bent Ottesen, tlf. 40 21 28 73 el. pressekonsulent Linda Svenstrup Munk, tlf. 22 96 68 98


Redaktør